Bài tường thuật khóa “Mục vụ” TRAH 2018

768

TRAH, từ 17 – 21/4/2018.


Hình chung

Hàng năm, những người đang chia sẻ Lời Chúa ở trong các Hội thánh địa phương, lại qui tụ về trung tâm TRAH để được Chúa huấn luyện và trang bị, đồng thời thông công và chia sẻ chức vụ với nhau. Đây là thời gian phước hạnh và cần thiết. Qua các khóa Huấn luyện này chúng tôi được lớn lên, hiệp một với nhau để đạt tới Khải tượng mà Chúa ban cho VNTG: được xức dầu và sai vào cánh đồng lớn – dân tộc Việt nam.

 

Cầu nguyện trong sự hiện diện Chúa…

 

Sự thờ phượng

Mục tiêu của mỗi buổi thờ phượng (ngày chủ nhật) là đưa dân sự bước vào sự hiện diện của Chúa. Trong nơi đó Chúa sẽ phán dạy (dạy dỗ, hướng dẫn), chữa lành (ăn năn, phục hồi), xức dầu (ban ân tứ, quyền phép của Đức Thánh linh) và sai đi (truyền giảng cứu người). Chỉ ở trong sự hiện diện Chúa chúng ta mới nhận được sự sống thật. Hội thánh không có Chúa hiện diện giống như một gánh hát, cố tạo ra những màn kịch vui vẻ để thu hút con
người. Nguyện Chúa thương xót cứu chúng ta ra khỏi sự giả tạo đó.

Người Chăn khi chuẩn bị bài giảng, cần tìm kiếm sự hiện diện Chúa và trông đợi sự bày tỏ của Ngài. Lúc này không nên đọc sách giảng kinh, hoặc xem các bài giảng trên internet. Nếu bạn làm như vậy bạn sẽ không kinh nghiệm sự bày tỏ trực tiếp của Chúa. Con dân Chúa cần nghe sự bày tỏ của Chúa chứ họ không tìm các sách giảng kinh.

Điều kiện duy nhất để bước vào sự hiện diện của Chúa là Huyết báu của Chúa Giê-xu Christ (hình ảnh đền tạm). Vì vậy chúng ta trước hết cần giảng về sự ăn năn để dân sự biết con đường dẫn vào nơi chí thánh. Đừng chỉ nói về phước hạnh, vì phước hạnh không khiến bạn đến gần Chúa. Huyết Chúa chỉ vận hành trên những con người nhận biết tội lỗi mình và tan vỡ. Khi bạn tan vỡ, bạn sẽ thấy mình bỗng nhiên đứng ở trong sự hiện diện của Ngài.
Cũng không được phép dùng xác thịt trên tòa giảng để chỉ trích người khác, vì con người không thể sửa con người được.
Lời Chúa thấm thía, giúp chúng tôi tỉnh thức…

Buổi chiều: sôi nổi thảo luận…

 

Sự kính sợ

Chỉ những người kính sợ Chúa mới có thể sống và được phép sống trong sự hiện diện Ngài. Na-đáp và A-bi-hu dâng lửa lạ (là điều Chúa không phán dặn) nên đã bị thiêu chết trước mặt Ngài (Lê 10,1-10). U-xa đã bị chết vì sờ vào hòm giao ước của Chúa, vì là điều không ai được phép làm (2. Sam 6,6). A-na-nia và Sa-phi-ra đã chết vì nói dối cùng Đức Thánh linh (Công 5,5)… Hội thánh không được phép dung túng cho những con người có đời sống tội lỗi mà không chịu ăn năn (vì trong sự hiện diện Chúa họ sẽ bị nguy hiểm vô cùng). Người Chăn không được phép giảng kiểu “cho ăn kẹo ngọt” (êm tai, “ân điển rẻ tiền“, làm đẹp lòng người) nhưng cần phải giảng thẳng vào tội lỗi (2Tim 2,15), tỉa sửa (Gi 15) để người có tội ăn năn.

Người kính sợ Chúa là người ăn năn tội lỗi mình, bởi vậy nhận được mọi phước hạnh trong sự hiện diện của Ngài.

 

Buổi tối: trình bày những gì mình học được…

 

Khải tượng

Khải tượng là sự bày tỏ của Chúa cho bạn biết nơi phước hạnh mà Ngài muốn dẫn bạn đến (cuối đời bạn là ai trong Chúa). Người có khải tượng bất chấp đau khổ, vượt qua mệt mỏi, luôn tập trung để đạt được đích mà Chúa ban cho. Hội thánh có khải tượng là Hội thánh hiệp một, chiến đấu lại sự chia rẽ và không bao giờ bỏ cuộc. Ngược lại, không có khải tượng Hội thánh sẽ lộn xộn (mỗi người một ý) và tản lạc (chia ra, ai nấy đi theo đường mình).

Khải tượng mà Chúa ban cho VNTG là:

1. Ngài đổ vào trong bạn tình yêu cho dân tộc Việt nam!

2. Truyền giảng Tin lành là phương cách giải cứu!

3. Ngài xức dầu trên bạn để sai bạn đi ra truyền giảng!

Sứ đồ Phao-lô là gương mẫu cho chúng ta: sống một đời “cuồng” cho Chúa (2Co 5,13). Chính vì thế Tin lành đã được rao ra khắp thế giới…

Bạn có nhận khải tượng của VNTG cho mình không…?

Chúa động chạm vào mỗi người, Ngài thật là gần…khiến chúng tôi có sức mạnh cho chức vụ trong những ngày tới.

Plzen, ngày 23.4.2018
TL Lưu Kim Phấn

 

Cám ơn Chúa về TRAH: mái ấm VNTG

 

Ông bà Bayer (Hội truyền giáo Giô-suê) đến trình bày, chiếu hình về chuyến đi Việt Nam vừa qua, cũng như thảo luận về sự hợp tác tương lai.

 

Trong Khóa Mục-vụ: Thảo luận về việc xây dựng Hội Trường Thế Hệ 1000 với hai kỹ-sư người Đức

THU HOẠCH

* Cường – Cheb CZ – 24.4.2018

– Bài học kính sợ và sự hiện diện của Chúa là nguồn của phước hạnh va thành công cho đời sống cá nhân và chức vụ, bắt đầu từ đời sống riêng tư tìm kiếm sự hiện diện Chúa.

* Nc Nguyễn bảo Hoà – Halle – 24.4.2018
– Xin Chúa cho anh chị em có cơ hội và có quyết định để có thể tham dự trong khoá mục vụ hay các chương trình của tổng hội sắp tới. Rất tiếc là anh chị em đã không có mặt trong lần vừa qua.

* Lê thi Kim Thu – Ba-Lan – 24.4.2018
– Bài hoc về Môi Se và A Rôn: A Rôn là người nhu nhược – Môi-se là người nhu mì (nhu mì v§i Chúa và rÃt th£ng v§i L©i Chúa).
– VNTG bước đi những bước vũng chăc hơn hướng về khải tượng.

* Trần Văn Thắng – Ostrawa – 25.4.2018
– Bài học: – Sự thờ phượng thật – Sự kính sợ Chúa – Khải Tượng VNTG.
– Lời nhắn nhủ: Chúng ta muốn phục vụ thì chúng ta cần tham d¿ “Mục vụ” để trang bị, huấn luyện… không cố gắng bởi sức mình.

* Nguyễn Thị Thuỷ – Oberhausen ngày 25.04.2018
– Bài học: Nhu mì: làm theo lời Chúa, tránh sợ mất lòng người. Nhận và sống cho Khải tượng VNTG.
– Mong ước hoc: Trang bi lời Chúa. Phương cách xây dựng HT – Các Thánh Lễ.

* Nguyễn Thị Ánh Minh – Berlin – 25.4.2018
– Cần ăn năn thật lòng và tan vỡ
– Chức vụ hơn sinh mạng của mình!
– Muốn Hội Thánh phát triển cần phải dọn sạch đền thờ.
– Cần sống xứng đáng với chức phận mà Chúa đã kêu gọi.
Những người chăn cần phải tham gia khóa „ Mục Vụ “.
– Ao ước tôi sẽ là người chăn bầy chiên của Chúa.

* Lê Đức Chúng – Berlin – 25.4.2018
– Lời Chúa đụng chạm, ăn năn chân thành trước Chúa.
– Bài học về 2 con người Môi Se và A rôn: không hèn nhát
– Sống cho khải tượng!

* Trần Thị Đào – Berlin – 25.4.2018
– TRAH như mái ấm gia đình của mình!
– Chúa cất gánh nặng trong sự vui mừng
– Nhắn nhủ: Khoá Mục Vụ rất lợi ích cho chức vụ.

* NC Nguyễn Viết Thường – Koblenz – 25.4.2018
– Giảng lời Chúa ngay thẳng!
– Nhận khải tượng của VNTG cho mình
– Hãy tham dự khóa Mục vụ, vì giúp ích cho người chăn.

* P.t. Vân Anh Halle – – Ngày 26.04.2018
− Sự tương giao chân thật trong khóa học thật ấm áp, đầy ấp yêu thương và cảm thông, chia sẻ trong một gia đình!
− Càng học – tôi càng cảm nhận Chúa!

* Bài học: Thật sự “Kính Sợ Chúa” để hàng ngày được sống trong “Hiện diện Ngài”

* Nhắn nhủ đến người vắng mặt: Mặc dù có khó khăn, nhưng cứ đi tham dự, vì Chúa luôn mở đường (I Côr 10:13c).

* Ao ước: – Người phối ngẫu (vợ/chồng) cũng được học.

– Được học tiếp từng đề tài trong khung vòng tròn: “Tổng quát về Người Chăn….”

Những điều “Người Chăn VNTG” cần được trang bị!

* * Đào thanh Hải – CZ – 26.4.2018
– Hiểu khải tượng VNTG và mong khải tượng đó được hoàn thành
– Nhắn nhủ đến người vang mat: cần có sự chuẩn bị, vượt qua các sự cản trở để đến được tham dự.

* Hà Duy Bách – Hannover – 26.4.2018
– ” Sự thờ phượng”: Dạt tới trong sự hiện diện của Chúa, bằng không chỉ là hình thức hay là đóng kịch.
– Để không “bí” bài giảng là bám vào khải tượng VNTG.
– Đức Thánh linh, sự xức dầu của Chúa sẽ dạy dỗ! Không phải tìm tòi trên “mạng”.
– Người không tham gia khoá học: Thật đáng tiếc cho quí vị.

* Lê Đức Thăng, Berlin, 26.4.2018
– Khải tượng: Sự bày tỏ lớn nhất từ Chúa, không phải là do con người nghĩ ra.
– Nh¡n nhû: Chỉ khi nào chúng ta tham dự, chúng ta mới có thể cùng một tấm lòng, một đức tin và một khải tượng được!
– Ước ao: Xin Chúa dấy lên một thế hệ trẻ kính sợ Chúa và nhận lấy khải tượng VNTG
– Sự hiện diện của Chúa trong các buổi nhóm thanh thiếu niên
– Cò nhiều nhân sự thanh niên tham gia khóa huấn luyện.