Bài Tường Thuật Trại Kinh Thánh Hè Thiếu Nhi Việt Nam Truyền Gíao tại Việt Nam và Lào.(Qua Zoom, từ ngày 24.06 đến 26.06.2021)

2539

Cảm tạ Chúa về kỳ trại Kinh Thánh Hè Thiếu Nhi Hội Thánh Tin Lành VNTG trực tuyến với chủ đề: “Số Phận Tốt Lành”. Chúa đã ban phước trên kỳ trại với 147 cháu thiếu nhi tại Việt Nam và Lào tham dự, cùng với 54 Giáo viên, Kỹ thuật, Đặc trách tham dự phục vụ! Cũng có giáo viên Âu-châu tham dự !Điều ước ao đó là: Sẽ có thêm các kỳ trại để tất cả Thiếu nhi, Ấu nhi trong VNTG cùng được nhóm chung với nhau.

Trại Kinh Thánh Hè 2021 ở Việt Nam, Lào – đây là lần đầu tiên tổ chức qua zoom để các cháu được nhóm chung với nhau.Các thiếu nhi đã rất vui thích, tự do trong sự tôn  vinh cùng với các cử điệu, và hát tôn vinh Chúa qua video đã được các giáo viên quay trước đó:

Vào mỗi buổi sáng sớm lúc 6h30 đến 7h00 các Giáo Viên và Anh chị em phục vụ hiệp lại cùng nhau trong sự cầu nguyện với Chúa để dòng sông của Chúa Thánh Linh tuôn đổ trên những giáo viên và đến với các con trẻ một cách tự do, tât cả thiếu nhi  sẽ được Đức Thánh Linh tác động trong tâm linh, lời Chúa ở trong mỗi cháu để được kết quả. Cảm tạ Chúa!

Cùng dòng chảy trong sự cầu nguyện, các thiếu nhi lại tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng để bước vào trong giờ cầu nguyện của mình: lúc 8h00 đến 8h15!

Các cháu rất chăm chú theo dõi phần bài học, được biết các ứng dụng thực tế cho mỗi màu sắc:

Màu xanh (Sáng thế 1:26)- Số phận tươi đẹp – Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh Ngài, Chúa yêu tất cả mọi người và ban cho con người quyền quản trị trên mọi vật mà Ngài tạo nên.

Màu đen (Sáng thế 2:17)- Số phận đen tối, sự chết – Vì con người đã phạm tội – không vâng lời Chúa nên không được tương giao với Chúa, và phải ở trong sự bất an, đói nghèo,…các bạn nói dối, đánh nhau, ham chơi điện tử, cãi lời bố mẹ,….

Màu đỏ (Công vụ 4:12)- Huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra trên tập tự giá. Chúa là lối thoát duy nhất để cứu con người. Việc của con người là phải nắm lấy Phao

– ăn năn tội của mình, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình để được cứu.

Màu trắng (II Corinhto 5:17)- Là sự phục hồi, sự chữa lành – Các thiếu nhi tiếp nhận Chúa thì được làm con của Chúa, có cuộc đời mới – tâm linh trở nên trong sáng, có Đức Thánh Linh dẫn dắt.

Màu vàng kim (Khải huyền 21:4)- Sự sống đời đời trong nước thiên đàng vĩnh cửu đầy vinh hiển.

Kết thúc mỗi ngày thì các bạn sẽ được cộng điểm để nhận những Voucher. Ai ai cũng háo hức xem nhóm mình quay được voucher gì:

Cảm tạ Chúa dùng các giáo viên kịp chuẩn bị được 01 video hướng dẫn cách làm chứng qua 5 màu sắc với con rối để phù hợp với điều đã được học trong kỳ trại.

Cảm tạ Chúa về công việc Ngài làm qua các Clip tôn vinh, lời Chúa, thủ công. Cảm tạ Chúa về sự tể trị trên đường truyền kết nối mạng internet, hết thảy được hiệp một trong tình yêu Chúa Giê-xu Christ.Cảm tạ Chúa các giáo viên cũng sẵn sàng chăm sóc và ở cùng với các thiếu nhi trong suốt kỳ trại những nơi nhóm lại được.Các em ấu nhi được ngồi cạnh dự kỳ trại này cũng mong muốn có kỳ trại của ấu nhi để mình được nhóm lại giống như các anh chị.Thật phước hạnh khi được ở trong chương trình của Chúa ban cho thiếu nhi VNTG. Chúa dùng các thiếu nhi trở nên nguồn phước cho dân tộc Việt Nam !

Mọi vinh hiển thuộc Chúa Giê-xu Christ !

Người viết bài tường thuật: GV Lê Hương

Mê Linh, 28.06.2021