Bài Tường Thuật Trại Thiếu Nhi Việt Nam Truyền Giáo Âu Châu – Online 2021

1471

Trại Thiếu Nhi VNTG Âu Châu Cảm tạ Chúa về kỳ trại Thiếu Nhi Hội Thánh Tin Lành VNTG trực tuyến với chủ đề: “Nghe và Vâng Lời“ đã được tổ chức từ ngày 18.06.2021 đến ngày 19.06.2021. Thật là phước hạnh khi có 87 cháu Thiếu Nhi tại Châu Âu và 30 cháu Thiếu Nhi tại Việt Nam & Lào, cùng với 37 Giáo Viên và người phục vụ tham dự online 2021.

Qua hai clip thật sống động với hai câu chuyện khác nhau đã giúp các bạn nhỏ rất nhớ sự day dỗ của Chúa. A-đam và Ê-va vì không vâng lời Chúa nên cả dòng dõi con người rơi vào sự chết. Cảm ơn Chúa các em đã nhận ra: không vâng lời Chúa là có tội, mà có tội sẽ dẫn đến sự chết! Và biết Lời Chúa chưa đủ, nhưng cần phải làm theo! Giống như Phi- e-rơ vâng lời Chúa Giê-xu thả lưới cá thì được cá đầy thuyền ngay vào lúc ban ngày, là lúc không thể đánh bắt được

Qua những cử điệu và sáng tạo đếm số 1, 2 … mà Chúa ban cho các em Thiếu Nhi VNTG tại Âu Châu – vốn đã khó về tiếng VN – thì nay đã học thuộc câu gốc trong Giê-rê-mi 7:23 dễ dàng.

Các em không chỉ được nghe Lời Chúa, học câu gốc, mà còn được chia ra bảy lớp sinh hoạt để được ôn bài học, thi đua trả lời câu hỏi và làm những sinh hoạt ứng dụng khác liên quan đến Lời Chúa mà các em đã học. Đây là thì giờ các em vừa học vừa chơi một cách tự nhiên, thích thú để nhớ lại Lời Chúa.

Cảm tạ Chúa vô cùng khi thấy các em không những hiểu được về sự vâng lời Chúa, mà còn biết ứng dụng Lời Chúa vào chính cuộc sống của các em: Không phải sau này mới thực hiện, nhưng ‘‘Vâng lời Chúa! Ngay giờ này!“ Và ca khúc này cứ được thích thú, sôi động lập đi lập lại trong bài hát chủ đề.

Cảm tạ Chúa về công việc Ngài làm qua mọi tiết mục trong chương trình. Cảm tạ Chúa về một kỳ trại được Chúa tể trị trên đường truyền Internet, và rất được phước, được sự hiệp nhất trong thân thể Đấng Christ.

Dù múi giờ có sự chênh lệch nhau khá nhiều, nhưng các em ở Việt Nam và Lào vẫn tham gia nhiệt tình và hào hứng. Tại Việt Nam thay vì nghỉ trưa, các em lại tập thể dục buổi sáng cùng các bạn ở Châu Âu; Và nhiều bạn còn rất thích khi nghe các Giáo Viên sinh ra tại Châu Âu nói tiếng Việt.

Hầu như đa số Thiếu Nhi và Giáo Viên đều mong muốn sẽ có được nhiều lần tham gia trại chung với nhau, “… vì Thân không phải chỉ có một chi thể, mà gồm nhiều chi thể … Nhưng Thân chỉ có một!‘‘ (I Cô-rinh-tô 12:12a). Amen!