Buổi truyền giảng của Ban Tôn Vinh tối 27/01/2013

429

Tạ ơn Chúa buổi truyền giảng của Ban Tôn Vinh tối 27/01/2013 có hơn 60 thanh niên nhóm lại, nhiều bạn thanh niên mới được mời đến tham dự.


 
Hết thảy được vui mừng tôn vinh Chúa.
 

Vì sao Chúa Giê-xu, Ngài phải lìa ngôi vinh quang xuống thế gian này, phải chịu khổ hình trên thập tự giá, phải chịu đớn đau nào thở than ???
 
 
Vì chính con! ( Múa tay: Lý do Ngài đến)
 

Con đầy tội lỗi, nhưng Ngài vẫn chờ đợi con! ( Kịch: Người con trai hoang đàng)
 

Sứ điệp Lời Chúa về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người. (Luca 15) Ngài luôn chờ đợi mỗi một người đang hoang đàng trở về nhà Cha… Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi và ban cho những điều tốt nhất khi người con ăn năn trở về.
 

Những bạn trẻ đã nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời, quay trở lại ăn năn tội lỗi mình với Ngài và đón mời Chúa Giê-xu vào làm chủ đời sống mình.
 

Ngày phước hạnh cho cuộc đời của mỗi người là nhận biết Đức Chúa Trời.

 
 

Thanh niên vui mừng nhảy múa cảm tạ Chúa. Những bạn mới cũng hòa vào niềm vui. Cảm tạ Chúa cứu 8 người mới vào Hội thánh của Ngài.

Tháng 1.2013
Victory