Saturday, July 31, 2021
spot_img
Chủ đề: “ĐỨC THÁNH LINH khai sinh Hội thánh” Cảm tạ CHÚA hết thảy các con cái CHÚA tại Hà Nội đến nhóm trong sự vui mừng. Ai ai cũng khao khát được ĐỨC THÁNH LINH thăm viếng và đầy...
Trại ngũ tuần 2010 tại Sài Gòn Cảm tạ CHÚA vì sự sắm sẵn của NGÀI Chuẩn bị phòng nhóm TA sẽ đổ THẦN TA trên mọi loài xác  thịt… Sứ điệp nhắc lại “LỬA” đáp trên dân sự. Họ sẽ ra...