Giới thiệu

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo (HTTL – VNTG) là Hội Thánh do CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU lập, gồm có những người tiếp nhận CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU làm chủ đời mình, được tái sinh, kinh nghiệm năng quyền và phép lạ đổi đời phước hạnh từ nơi CHÚA, từ đau khổ trở nên hạnh phúc, từ bệnh tật được khỏe mạnh, từ nghiện hút được giải phóng, từ trộm cướp trở nên người hầu việc CHÚA, nhiều gia đình tan vỡ được rịt lành, từ xiềng xích được tự do. Đó là công việc của ĐỨC TIN, SỰ KÍNH SỢ CHÚA, LÒNG YÊU THƯƠNG!

Trong niềm tin nơi CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU, HTTL – VNTG bước đi theo đường lối:

  • CHÚA GIÊ-XU là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của NGÀI.
  • Rao truyền Tin Lành cứu rỗi: Được cứu để cứu người!
  • Sống và làm theo Lời CHÚA trong Kinh Thánh, bày tỏ tình yêu CHÚA.

Với khải tượng “Bởi huyết của CHÚA GIÊ-XU, dân Việt được cứu!”, các hoạt động của HTTL – VNTG tập trung vào công tác Truyền Giảng Tin Lành, lập Hội Thánh và Huấn Luyện những con người hầu việc CHÚA. Bên cạnh dòng chảy về sự Truyền giáo, dòng chảy về sự Cầu nguyện thì sự Thờ phượng cũng là điều rất được chú trọng, vì Lời CHÚA nói rằng “CHÚA ngự trong tiếng hát của dân NGÀI (Thi Thiên 22:3)”

Ngoài ra, để phục vụ cho các công tác truyền giảng, thờ phượng và gây dựng đức tin, HTTL – VNTG cũng tập trung phát triển các hoạt động khác như: Các kỳ trại bồi linh (trại hè, trại phục sinh, trại đông, trại cuối tuần,…); các công việc lành, chăm sóc và giải cứu người trong hoàn cảnh đặc biệt (người bị tà linh áp chế, người nghiện ma túy, nghiện rượu, người già neo đơn,…).

Tóm lược lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo

HTTL – VNTG được phát triển trước hết là ở Tây Âu, sau là đến Đông Âu và tại Việt Nam.

Từ năm 1996, CHÚA sai một số anh chị em từ Đức về; trải qua nhiều khó khăn nhưng ý muốn CHÚA vẫn được thực hiện. Đến ngày 07.07.2000 CHÚA đã lập Hội thánh NGÀI tại Việt Nam. Hội thánh được CHÚA đặt tên là: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TRUYỀN GIÁO. Cũng từ Việt Nam Tin lành bắt đầu được truyền giảng tới Lào, Thái Lan, Campuchia.

Mời bạn bước vào mùa gặt của CHÚA!

Bạn thân mến!

– Nếu bạn là thân hữu, chúng tôi kêu gọi bạn tiếp nhận CHÚA để tiếp nhận ơn cứu rỗi.

– Nếu bạn chưa kinh nghiệm sự tái sinh và năng quyền NGÀI, chúng tôi kêu gọi bạn hãy một lần thật sự ăn năn tội, tiếp nhận CHÚA.

– Nếu bạn là con cái CHÚA, chúng tôi kêu gọi bạn hãy cùng nhau bước vào trong mùa gặt của ĐỨC CHÚA TRỜI.

Bạn sẽ được CHÚA sử dụng làm chứng nhân cho NGÀI. Bạn cũng có thể cộng tác bằng sự cầu nguyện hay dâng hiến tài chính cho công tác truyền giảng cứu người của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo.

Dưới đây là thông tin liên hệ các Hội Thánh Địa Phương, bạn hãy liên hệ tới Hội Thánh Gần bạn nhất: Thông tin chi tiết các Hội Thánh

Mọi thắc mắc về niềm tin hay góp ý vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: vntg.media@gmail.com.