Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo. Kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh bình an, phước hạnh !

3817

Bạn thân!

Lễ Giáng Sinh 2021 năm nay đến với chúng ta giữa cơn đại dịch Corona. Đến nay có hơn 265 triệu người bị nhiễm và 5 triệu người chết. Tuy nhiên lời CHÚA – qua thiên sứ công bố trong đêm Giáng Sinh đầu tiên – Lu-ca 2:14 “Sáng danh CHÚA trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất cho người đón nhận” vẫn còn hiệu lực. Cầu xin CHÚA cho bạn kinh nghiệm được sự bình an, phước hạnh nầy qua mùa Giáng Sinh năm nay!

1.Thế giới ngày nay:

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới vô cùng bất an, rối loạn… đúng như lời Kinh Thánh đã bảo trước đây 2000 năm:

Lời Kinh Thánh ứng nghiệm (qua những hình ảnh mới cập nhật dưới đây):

Sách Lu-ca 21: 10-11, 25: ” Dân này sẽ dấy lên nghịch dân khác (chiến tranh), nước nọ nghịch cùng nước kia; sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi có những điều lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời… dân các nước sầu não, rối loạn vì biển nổi sóng thần (nổi tiếng om sòm và sóng đào).

II. Tại sao CHÚA để vậy?
Những đau khổ, bất an, dịch bệnh corona… là do ai? Có phải do “Ông Trời” không? Tại sao ” Ông Trời lại để cho con người khốn khổ như vậy?

Một hình ảnh: Tai nạn giao thông trên đường có phải là lỗi của ” Bộ Trưởng giao thông không? Không! Do lỗi của người chạy xe, vi phạm luật lệ! Cũng vậy, đau khổ, bệnh tật (Corona) của con người không phải từ CHÚA, nhưng do tội lỗi con người sinh ra!

Kinh Thánh nói về việc phạm tội của A-đam: CHÚA phán: ” Một mai ngươi ăn, chắc chắn ngươi phải chết” ( Sáng 2:17 ). Trong sự chết nầy có tất cả đau khổ, nan đề, bênh tật… Khi A-đam phạm tội thì đất “sinh ra” gai gốc ( Sáng 3:18 ). Tội lỗi sinh ra đau khổ, bệnh tật cho con người ( trong đó có Virus Corona )… và cuối cùng là sự chết!

III. CHÚA không để như vậy:

CHÚA không để cho con người đau khổ. NGÀI đã làm tất cả để cứu chúng ta! Điều gì cần làm cho chúng ta thì NGÀI đã làm rồi! Điều quan trọng nhất là: NGÀI đã chết trên thập tự, thay thế cho chúng ta! Giống như một quan tòa không thể tha thứ cho một tử tội vì “nó là con của mình”, thì cũng vậy. CHÚA đã phải chịu chết thay, vì tội của chúng ta. Theo luật công bình của NGÀI!

NGÀI đã không để như vậy, nhưng NGÀI đã chịu chết đã đổ đến giọt huyết cuối cùng, để cứu bạn và tôi! NGÀI đã chết để cho chúng ta được sống! Vì ĐỨC CHÚA TRỜI yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của NGÀI, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời! Giăng 3:6

 • * CHÚA GIÊ-XU là ai? Có phải là “Ông Trời”?
 • 1.NGÀI Giáng Sinh: Tất cả loài người đều “hạ sinh”, duy chỉ một mình NGÀI “giáng sinh”, là ĐẤNG đến từ TRỜI. (Giăng 3:13)
 • 2. Công việc NGÀI làm:
 • – NGÀI ra lệnh cho thiên nhiên, gió bão vâng lời! (Ma-thi-ơ 8:26)
 • – NGÀI thay đổi vật chất từ nước thành rượu (Giăng 2:9)
 • – NGÀI ra lệnh ma quỷ phải vâng theo (Mác 5:8)
 • 3. NGÀI Phục Sinh:
 • – NGÀI chịu chết để cứu nhân loại và đã Phục Sinh (Giăng 20)
 • – Trong nhân loại, duy chỉ NGÀI Phục Sinh và sống đời đời!
 • 4. NGÀI bày tỏ, NGÀI là ĐỨC CHÚA TRỜI:
 • – NGÀI công bố: TA là ĐỨC CHÚA TRỜI: – Ai thấy TA tức là đã thấy CHA (Giăng 14:9). Ta với CHA là một (Giăng 10:30)
 • – Những việc CHÚA GIÊ-XU làm, đã làm chứng NGÀI là ĐỨC CHÚA TRỜI (Giăng 10:25)
 • – Không một vĩ nhân, “giáo chủ tôn giáo” nào dám so sánh với NGÀI. NGÀI là ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG TẠO HÓA, NGÀI đã tạo dựng nên các vị đó!
 • 5. NGÀI là “ĐẤNG CỨU THẾ” duy nhất:
 • – NGÀI phán: “TA là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi TA thì không ai được đến đến cùng CHA” (Giăng 14:6)
 • – Sứ đồ Phi-e-rơ xác định: Chẳng có sự ứ rỗi trong ĐẤNG nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ danh đó mà được cứu! (Công 4:12)
 • 6. Từ NGÀI sinh ra “Nhân loại mới”:
 • – “Nhân loại mới ” là những người tiếp nhận NGÀI, đó là Hội Thánh hoàn vũ!
 • – Napoleon đã từng nói: Người ta dùng máu kẻ khác để xây dựng cuộc cách mạnh bề ngoài, chóng tàn, cho mình, nhưng CHÚA GIÊ-XU đã dùng máu mình xây dựng cuộc “cách mạnh nội tâm” trong lòng người. Vương quốc NGÀI mỗi ngày càng lớn mạnh, trường tồn! Đó là Hội Thánh của CHÚA!
 • – CHÚA GIÊ-XU có ảnh hưởng lớn nhất trong nhân loại.
 • – CHÚA GIÊ-XU không phải là người, NGÀI là ĐỨC CHÚA TRỜI !
 • 7. NGÀI sẽ trở lại thế giới nầy!
 • CHÚA GIÊ-XU đã phán trước khi NGÀI thăng thiên:
 • – “Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với TA, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1)
 • – Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu (Lu-a 21:33)
 • – Người ta nhơn trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy CHÚA GIÊ-XU (Con Người) dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây! (Lu 21: 26,27)
 • Ngày nay, mỗi một người “bình thường” đều biết, sự tồn tại của loài người trên mặt đất này sẽ không còn bao lâu!
 • * “Sự cuối cùng” đang đến:
 • Lời Kinh Thánh ứng nghiệm: Dân Do Thái lập quốc!
 • Lời CHÚA phán về dân Do- Thái trong Lu-ca 21:24 đã ứng nghiệm: Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến kỳ các dân ngoại được trọn (Lu-ca 21:26)
 • Sau gần 2000 năm lưu đày, dân Do-Thái đã trở về xứ. Đó lá dấu hiệu ứng nghiệm rõ ràng về ” Sự cuối cùng” theo Lời NGÀI phán!
 • Trước khi dân Do- Thái bị lưu đày, CHÚA đã dạy dỗ họ, NGÀI khóc về họ (Lu-ca 9: 41-44) nhưng họ vẫn làm ngơ. Kết quả họ đã bị lưu đày 2000 năm.
 • Ngày xưa CHÚA khóc về thành Jerusalem! Ngày nay CHÚA cũng đang khóc cho thế giới nầy, vì người ta không nhận biết NGÀI, trước cơn “đại nạn” đến (Lu-ca 21:26)
 • Chúa muốn cứu bạn, NGÀI không để như vậy! Còn bạn?
 • IV. Sao bạn để vậy?
 • Không phải CHÚA để vậy, nhưng mà con người để vậy!
 • CHÚA GIÊ-XU đã đến, NGÀI đã làm tất cả mọi điều để cứu bạn!
 • Còn bạn, sao bạn vẫn để vậy, chưa nắm lấy phao, tiếp nhận NGÀI? Hiện nay là thì giờ gấp rút ! Ngày của CHÚA sắp đến rồi. Lời CHÚA phán “Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết!”
 • Lời CHÚA phán “Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết!” Kinh Thánh cho biết: Con người đang bị ma quỷ bắt lấy để làm theo ý nó (2 Ti-mô-thê 2:26) và đùa đến sự chết.
 • Cảm tạ CHÚA đã đến hủy phá công việc của ma quỷ, giải phóng con người, một khi con người chạy đến với NGÀI. (1 Giăng 3:8)
 • Hãy chọn con đường đúng cho mình!
 • Kinh Thánh nói về hai con đường “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít (Ma-thi-ơ 7:13-14)
 • Ngày nay là thời điểm cho bạn chọn con đường đúng! Hãy chọn con đường sự sống cho mình!
 • Bạn chỉ được bình an khi bạn biết, bạn sẽ về đâu mà thôi!
 • V. Hãy đến với CHÚA
 • CHÚA Giáng Sinh vào lòng!
 • Mỗi năm Giáng Sinh đến rồi Giáng Sinh đi, nhưng nỗi bất an đau khổ vẫn còn lại?
  Xin Chúa giúp cho bạn nay, Giáng Sinh đến bất an đau khổ ra đi, vì CHÚA đã Giáng Sinh vào lòng bạn!
 • Bạn hãy mời CHÚA vào lòng để kinh nghiệm về sự bình an của NGÀI
 • “Sáng danh Thiên CHÚA trời cao. Bình an dưới đất cho người đón nhận”
 • Khi có CHÚA bình an ở cùng dù ngoại cảnh có “bất an tạm thời” cũng không làm mất bình an của bạn! Vì “CHÚA bình an ở với bạn! Xin CHÚA giúp bạn trải nghiệm “CHÚA Giáng Sinh vào lòng” trong Giáng Sinh năm nay, ngay bây giờ!!
 • Nước Trời là nơi CHÚA sắm sẵn cho con cái NGÀI!

* Quyết định của bạn:

 • Khi bạn quyết định tiếp nhận CHÚA, bạn sẽ được CHÚA tha tội, Ngài tiếp nhận bạn trở nên con cái NGÀI. Bạn nhận được sư bình an, sự sống đời đời trong nước trời. Điều phước hạnh lớn nhất của loài người là trở nên con cái CHÚA!
 • Lời CHÚA phán: “Vậy nếu miệng ngươi xưng CHÚA GIÊ-XU ra và lòng ngươi tin rằng ĐỨC CHÚA TRỜI đã khiến NGÀI từ kẻ chết sống lại thì người sẽ được cứu (Rô-ma 10:9)
 • Nếu đây là ý nguyện của bạn, thì bạn có thể mở miệng cầu nguyện chân thành với NGÀI giờ này. CHÚA nhậm lời bạn, NGÀI tha tội cho bạn, tiếp nhận bạn làm con NGÀI.
 • Nếu vậy, bạn có thể cầu nguyện chân thành như sau:
 • Kính lạy CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU
 • Hôm nay con đến với NGÀI, con nhận biết NGÀI là ĐẤNG tạo dựng con. NGÀI đã vì tội con mà chịu chết thay trên cây thập tự, đổ huyết ra để cứu con. NGÀI đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Con xin CHÚA tha thứ mọi tội lỗi con. Con xin tiếp nhân NGÀI làm CHÚA của đời con. Cảm tạ CHÚA vì NGÀI đã nhậm lời cầu nguyện con. Con cầu nguyện trong danh CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU. A-men!
 • Lời CHÚA phán: “Nhưng hễ ai đã nhận NGÀI, NGÀI ban cho quyền phép trở nên con cái ĐỨC CHÚA TRỜI, tức cho những ai tin Danh NGÀI” (Giăng 1:12) Khi bạn đã chân thành cầu nguyện tiếp nhận CHÚA, thì lời hứa này dành cho bạn!
 • Mời bạn liên lạc ngay với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại địa phương để có sự hướng dẫn cần thiết cho bạn. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn! Xin CHÚA ban phước trên bạn và gia đình qua mùa Giáng Sinh năm nay!
 • Halle, 15.12.2021 – Pastor Lê Văn Dinh
  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo – Vietnam Mission e.V.
  Trung Tâm: Otto-Stomps-Str. 91,06116 Halle – Germany.