Huấn luyện Á Châu 16 – Chương trình Người Chăn

160

Một năm chờ đợi, mong ước được gặp mặt tất cả người chăn của các Hội Thánh địa phương, những anh chị em cùng hầu việc Chúa trong VNTG “vui vui lắm thất khó diễn tả tâm trạng…!”.


 

TRAK, từ 18 đến 22 tháng 10 năm 2017

Chủ đề:THỜI ĐIỂM LỊCH SỬ! (Kinh Thánh Giô-suê 1:3)

Cảm tạ Chúa vì chúng tôi là những con người được Chúa dùng để làm lên lịch sử cho dân tộc Việt Nam, cho người Việt Nam và người Khơ-me tại nơi đây.

Đặt chân đến TRAK mái ấm gia đình của HTTLVNTG, gặp lại NC.Lê Văn Dinh, người mang tấm lòng của Đức Chúa Trời, mang lấy dân tộc Việt Nam trong sự kêu gọi thánh của Cha. Một năm chờ đợi, mong ước được gặp mặt tất cả người chăn của các Hội Thánh địa phương, những anh chị em cùng hầu việc Chúa trong VNTG “vui vui lắm thất khó diễn tả tâm trạng…!”.

“Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở” là lời chào mừng chúng tôi bước vào TRAK mang cả ý nghĩa thuộc linh và thuộc thể. Một sự đổi mới trên từng lối đi, các căn nhà nhỏ, mỗi khu vườn.., chúng tôi thấy công khó của các anh chị em đã đến TRAK làm việc. Bàn tay của Chúa dẫn dắt, những sự khôn ngoan của Chúa qua người chăn Lê Văn Dinh và các anh chị em kính sợ Ngài trong gia đình Việt Nam Truyền Giáo.

 

Hạnh phúc trong mái ấm gia đình tại TRAK

 

Cảm tạ Chúa về chương trình của Chúa cho dân tộc Do Thái và sự đáp ứng của lãnh đạo Môi-se, của dân tộc Do Thái  Xuất 3+4:1-17; đó là “THỜI ĐIỂM LỊCH SỬ ISRAEL” cũng là thời điểm lịch sử cho dân tộc Việt Nam. Thấu hiểu được sự đau khổ của dân tộc ISORAEL dưới sự thống trị của Ai Cập, sự đau khổ của dân Việt Nam dưới sự thống trị của tà linh. Nhận biết được mọi sự sẽ có thời điểm chấm dứt, gia đình Việt Nam Truyền Giáo đáp ứng, và nhận biết thời điểm lịch sử Chúa dành cho, người Việt Nam mở lòng (chưa từng có từ thời Gô gô tha). Những người chăn có Đức-tin của Đức Chúa Trời “gọi điều chưa có như đã có rồi” là những người chăn đi thẳng, đời sống tìm kiếm Chúa, vâng giữ điều răn luật pháp, vâng phục người lãnh đạo, chịu khổ như các thầy tế lễ vác hòm Giao-ước đứng giữa sông để dân sự đi qua. Đánh trận trong sự dẫn dắt của tướng đạo binh là Đức Thánh Linh.

Bí quyết thành công Ê xê chiên 47:1-12. Sự đầu phục dẫn dắt của Đức Thánh Linh, mỗi người chăn của các Hội Thánh địa phương sẽ quyết định hướng tới vị trí số 4(hổng chân, lệ thuộc Chúa) được bơi lội trong dòng sông Thánh Lính.

 Cụ thể về chương trình 1+1 và chương trình 100HT-100Nc, sẽ đứng trên sản nghiệp   Đani 12:13 . Chúng tôi có Đức-tin để nhận lãnh là chức vụ người chăn không giới hạn không phải người chăn ba mươi.

Buổi thờ phượng Chúa-nhật cùng với anh chị em tại điểm nhóm ở Kampot

Hướng về( chăm về) xác thịt hay chăm về Chúa là điều quyết định để chúng ta hoặc ở Thiên Đàng vinh hiển hay ở hỏa ngục kinh khiếp.

 

Phước hạnh trong các thì giờ nghe Lời Chúa, thảo luận, thông công, nhận để Lời Chúa để sống và kết quả, không phải chỉ là kiến thức!

 

Cảnh đẹp, thoáng mát, không khí trong lành, gà ở chuồng nuôi sẵn, anh chị em phục vụ nhiệt tình, ăn để mở rộng. Thì giờ tương giao, các con trẻ cùng mang ách với bố mẹ từ nhỏ, tất cả trong mái ấm nhà mình nên thật thoái mái, sung sướng. Chúa yêu chúng ta Ngài không muốn thiếu chúng ta trên Thiên Đàng, Ngài đem Thiên Đàng đến trên đất cho chúng con.

 

Ảnh chung

 

Kỳ trại vẫn còn tiếp tục với những nhân sự của Việt Nam Truyền Giáo. Chúng con nhận lãnh sự ban cho của Cha với tất cả tấm lòng, linh hồn, sức lực trong sự cảm tạ.

Vinh hiển duy nhất thuộc cứu Chúa Giê-xu Christ!

 

Người đưa tin ảnh:

NC. Đặng Thị Vân