Huấn luyện Á Châu 16 – Tin tức ngày 25/10/2017

271

Chúng tôi thực sự thấy được phước vô cùng, chúng tôi đang sống những ngày thiên đàng trên đất.


Bước sang ngày thứ 3 của kỳ huấn luyện, thấy thời gian trôi nhanh quá! Bởi chúng tôi thực sự thấy được phước vô cùng, chúng tôi đang sống những ngày thiên đàng trên đất. Nơi đây, chúng tôi thấy sự quan phòng của Chúa, mối tương giao ngọt ngào với Ngài trong lời Ngài, trong lời cầu nguyện với Ngài…

 

Thiên đàng trên đất!

Ăn ngon, ngủ ngon, không khí rất tốt.

 

Nhóm lại

Lời Chúa buối sáng ngày 25/10: “Từ Môn Đồ Đến Môn Đồ” – Môn đồ phải sinh ra môn đồ. Ma-thi-ơ 28:16-20

Thứ nhất, Chúa chọn môn đồ, là đất sét chứ không phải bình gốm, sống theo tiêu chuẩn môn đồ – nhân sự, là người từ chối mình, vác thập tự giá, đi theo Chúa và kết quả cho Ngài.

Thứ hai, Chúa trao cho chúng ta uy quyền để chúng ta ra đi truyền giảng trong năng quyền của Ngài.

Thứ ba, Đức Thánh Linh là Chủ mùa gặt. Hãy chịu sai đi, chiếm xứ, giành chủ quyền biên giới nước trời cho Chúa chúng ta!

Thứ tư, làm chứng – đang khi đang sống hãy làm chứng về Chúa, truyền giảng trong năng lực. Kết ước trong chương trình 1+1, chăm sóc người mới,…

Thứ năm: Báp Têm, dạy Kinh Thánh, làm “giấy vàng” danh sách người TXĐT và cầu nguyện, chăm sóc họ, nhắc họ nhớ bản sắc.

Thứ sáu: Dạy – Lập nhóm Kinh Thánh, cắm cọc biên giới, đứng trong CT 100 HT – 100 NC. Coi chức vụ hơn sinh mạng thì mới thành công, hội thánh mới phấn hưng.

Thứ bảy: Tín đồ trở nên Môn đồ. Chúa nhắc nhân sự về mối tương giao 60 phút mỗi ngày với Chúa.

 

 

Món quà đặc biệt!

Sau giờ thảo luận, chúng tôi xúc động khi được nhận món quà “đồng hồ” đặc biệt, hứa nguyện ít nhất 1 giờ với Chúa mỗi ngày trong mối tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và thờ phượng Ngài.

 

Người viết tin: Love_Jesus