Huấn luyện Á Châu 16 – Tin tức tổng hợp

149

Tạ ơn Chúa! Chúng tôi được đứng tại nơi đây TRAK – trong sản nghiệp mình!


“Thời điểm lịch sử”

Tạ ơn Chúa! Chúng tôi được đứng tại nơi đây – trong sản nghiệp mình. Trong đoàn quân của Chúa – những người Chúa đã chọn lựa để thực hiện sứ mạng của Ngài. Chúng tôi đứng nơi đây- tin cậy Chúa sẽ đổi thay chúng vi thời điểm lịch sử của Ngài. Lạy Chúa: “Chúng con không là gì nhưng Chúng con là là đất sét trong tay “Thợ Gốm” – Chúa của chúng con! Xin nắn nên chúng con theo ý muốn tốt lành của Ngài.”

Có 127 người tham dự trong kỳ huấn luyện Á – châu tại TRAK từ ngày 23/10- 26/10/2017.

 

Chúng tôi đã đến tại nơi đây –  trong sản nghiệp mình!

 

TRAK-Nhà của chúng ta rất đẹp

 

Tại nơi đây chúng tôi được dạy bỏ đi lối sống giả hình, từ cái bắt tay, trong mối tương giao phải thật sự từ trong tấm lòng. Chúng tôi nhận được miền vui lớn trong mối tương giao chân thật. Mỗi bữa được ăn chung với nhau, cảm thấy ấm áp trong gia đình.

 

Trong sự thờ phượng Chúa . Chúa phán : “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở đưới bóng của Đấng toàn năng. ” thi thiên 91:1. Chúng tôi biết ơn Chúa – Ngài đã che phủ chủng tôi dưới bóng cánh Ngài. Và kính sợ Ngài – Chúa của cả đất trời, mọi sự đều ở trong tay Ngài.

Trong sự hiện diện của Chúa chúng tôi nhận được sự huấn luyện của Ngài. Chúa dùng tôi tớ Ngài, rèn những lưỡi liềm sắc bén cho mùa gặt của Ngài.

 

Thời điểm lịch sử Chúa giành cho dân tộc Việt Nam đã đến – Thời đại Chúa xoay người Việt Nam về với Ngài.

Chúa chọn những con người đáp ứng với chương trình của Chúa trước hết. ( Không phải chúng tôi xứng đáng, nhưng bởi ân điển Chúa, Không phải bởi công việc của chúng tôi mà bởi sự chọn lựa của Ngài. Không phải chúng tôi “ là gì ?” mà Chúa muốn chúng tôi “ làm gì?” trong Ngài .– đất sét trong tay thợ gốm. )

Từ môn đồ đến môn đồ ( từ chúng tôi- môn đồ của Chúa đến những môn đồ của Ngài giống như chúng tôi )

Thực hiện uy quyền của Chúa. ( Chúa đã ủy quyền cho chúng tôi. Bởi uy quyền của Chúa chúng tôi ra đi cho đến cuối cùng chúng tôi sẽ đứng trên sản nghiệp của mình )

Mọi sự đều sẽ kết thúc !

Lạy Chúa ! Xin giúp con biết lúc mình, dân tộc mình được thăm viếng. Để trong ngày cuối cùng con không phải không phải khóc lóc đau đớn vì thời điểm của Ngài đã qua đi. Nhưng con có thể cảm tạ Chúa trong sự hạnh phúc của cuộc đời mình vì đã sống với thời điểm của Ngài!

 

Mỗi ngày chúng tôi thảo luận về lời Chúa đã nhận cho mỗi cá nhân và những quyết định đáp ứng với lời của Ngài.

 

Tạ ơn Chúa vì kỳ trại phước hạnh Chúa giành cho mỗi chúng tôi. Chúng tôi đến nơi đây và ra về là một con người mới. Chúng tôi ăn năn lối sống giả hình của mình. Muốn sống với Chúa chân thật bề trong. Kỳ trại kết thúc những với chúng tôi là một cuộc sống mới bắt đầu. Chúa đã chọn và lập chúng tôi để chúng tôi ra đi và kết quả. Hầu cho trái chúng tôi thường đậu luôn, Nơi nào bàn chân chúng tôi đặt đến Chúa ban cho chúng tôi nơi ấy làm sản nghiệp.

“Thật vậy tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu vì là quyền năng của Đức Chúa trời để cứu mọi người tin !”

 

 

Sài Gòn, ngày 01/11/2017

Người viết tin

Salt.and.light