Lời chứng: Dương tính với Covid – Được kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa!

1310

Bạn thân mến, dù rằng virus Corona đáng sợ và nguy hiểm, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng cao hơn tất cả. Quyền năng Ngài vượt thắng cả sự tàn phá của Corona và thậm chí còn vượt trên cả sự chết. Trong những ngày qua, tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo cũng đã có một số con cái Chúa bị dương tính với virus Corona. Nhưng bởi đức tin vào quyền năng của Ngài, chính Chúa đã chữa lành cho anh chị em, giúp cho anh chị em phục hồi và hoàn toàn khỏi bệnh.

Mời bạn cùng lắng nghe lời chứng của anh Nguyễn Đức Tài, 27 tuổi, hiện đang sinh sống tại cộng hòa Séc, đã phát hiện dương tính với virus Corona vào đầu tháng 2 năm 2021. Dù là một thanh niên trẻ tuổi, khỏe mạnh, nhưng khi bị nhiễm Corona, anh Tài đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Tạ ơn Chúa vì chính lúc này, khi đã rơi vào trạng thái dường như không còn thở được, anh Tài đã được kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa. Chính Ngài đã hồi phục sức khỏe cho anh và anh đã được hoàn toàn bình phục.

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TRUYỀN GIÁO