Tin tức buổi thông công vợ người hầu việc Chúa ngày 20.03.2016

616

Chủ đề: TÔI SỐNG – SỐNG CHO KHẢI TƯỢNG


Chủ đề: TÔI SỐNG – SỐNG CHO KHẢI TƯỢNG

Cảm tạ Chúa, có khoảng 45 chị em (vợ những người hầu việc Chúa) tham dự buổi này.

Các chị em được tương giao, thông công với nhau cách vui vẻ. Chúng tôi cũng có thì giờ thờ phượng Chúa chung với nhau, ca ngợi Chúa, xem một số hình ảnh của buổi thông công vợ người hầu việc Chúa năm trước và nghe lời Chúa.

 

Một lần nữa chúng tôi lại được học về các tấm gương:

– Chúa Giê-xu: được biết & dạy dỗ về luật pháp từ khi còn nhỏ, nhận biết thời điểm bước vào chức vụ. Chính Ngài đã từ bỏ chính mình để ý Cha được nên,

– Bà Sa-ra: yêu và thuận phục chồng, biết vị trí của mình.

– Phao lô: hình ảnh một con người dám dấn thân cho Chúa, coi mọi sự như là lỗ.

Buổi chiều các chị em dùng bữa chung với nhau – buffet các gia đình tự nấu, mang đến.

 

Sau bữa ăn chiều, chúng tôi chia nhóm thảo luận xoay xung quanh một số vấn đề chính:

– Sự phục vụ Chúa của mỗi thành viên trong gia đình, những điều khích lệ và ao ước.

– Sự kêu gọi cụ thể trong từng gia đình (người chồng, người vợ).

– Thế nào là sống cho khải tượng? Bài học áp dụng?

Kết thúc thì giờ thảo luận mỗi nhóm hiệp lại cầu nguyện cho những điều đã chia sẻ, thảo luận trong nhóm và cả những gánh nặng, cưu mang trong gia đình, con cái.

 

Thời gian không dài nhưng mỗi chúng tôi đều nhận được lời Chúa cho riêng mình, với mong muốn mình trở thành người vợ tốt nhất giúp đỡ cho chồng của mình hoàn thành khải tượng Chúa kêu gọi, cả gia đình được sống kết quả cho Chúa.

Tuy mỗi gia đình có một sự kêu gọi riêng cụ thể cho từng lĩnh vực, nhưng chúng tôi cùng có một khải tượng chung đó là “Bởi huyết Chúa Giê-xu dân tộc Việt Nam được cứu”.

Xin Chúa tiếp tục làm những công việc lớn của Ngài thông qua những người vợ trong Việt Nam Truyền Giáo.

Sự vinh hiển thuộc Chúa!

 

 

Người viết: V.T.Minh