Tin tức Đào tạo nhân sự miền Nam và miền Trung Khóa 1 – ngày 17&18.02.2018

451

Chủ đề kì trại: “Nền tảng người nhân sự”


Chủ đề kì trại: “Nền tảng người nhân sự”

Cảm tạ Chúa! Chúa đã kêu gọi chúng con trở nên những con người thuộc về Ngài, đưa chúng con đến nơi đây trong chương trình của Chúa.

Mỗi lần đến tại TRAK cảm nhận đều rất đặc biệt từ không khí, cảnh vật, cây cối, các loài vật, cảm nhận sự bạn phước của Chúa, sự quan phòng của Ngài.

 

Sầu riêng ra trái…                                                                                 Đàn gà trong trung tâm.

 

Lòng cảm thấy bình an khi ở dưới cánh bóng của Ngài và nhận biết thời điểm Chúa đưa chúng con đến đây, trang bị chúng con cho chương trình lớn của Ngài, trang bị cho chúng con nền tảng cho những bước đi vững chắc trong Ngài.

Có 54 người lớn và 12 trẻ em tham dự trong kỳ huấn luyện.

 

Trong gia đình Chúa , mỗi bữa ăn đểu ấp áp, phước hạnh.

Từ trẻ nhỏ đến người lớn đều cảm thấy niềm vui.

 

Buổi nhóm đầu tiên

Thờ phượng Chúa.

 

Chào mừng anh chị em đến trại. Những anh chị em lần đầu tiên đến TRAK thấy trung tâm rất đẹp.

 

Lời Chúa được ứng nghiệm khi chúng ta vâng giữ và làm theo Lời Ngài. Việt Nam Truyền Giáo đã kinh nghiệm sự kết quả trong Lời của Ngài khi vâng giữ và làm theo lời Chúa.

 

Mỗi người cầu nguyện thật sự nhận biết lý do mình có mặt tại đây. Điều mình thật sự khao khát nhận được trong chương trình này.

 

Bước sang ngày thứ 2

Cầu nguyện buổi sáng

 

Thờ phượng Chúa trong ngày Chúa nhật

 

Anh chị em trong nhóm kinh thánh tại Kampot cùng đến thờ phượng Chúa.

 

Lời Chúa về BẢN SẮC – Tôi là ai ?

1, Sáng thế ký 1: 26: Đức Chúa Trời tạo dựng nên tôi.

         – Để thống trị

         – Để sanh sản làm cho đầy dẫy khắp đất.

2, Giê-rê-mi 17:9: Tôi đã là tội nhân.

 

Buổi chiều thảo luận về những điều mỗi cá nhân đã nghe và nhận từ nơi Chúa.

 

Buổi tối đại diện các nhóm nói về điều nhóm mình đã thảo luận. Mọi người được hiểu rõ hơn về điều mình đã được nghe và đã nhận.

 

Người viết tin

Salt.and.light