Thursday, September 23, 2021
spot_img
HomeTin Tức Hàng ThángTin tức & hình ảnh tháng 7.2021. ...

Tin tức & hình ảnh tháng 7.2021. Hội thánh tin lành Việt Nam Truyền Giáo tại Brno.

Tiếp nhận Chúa

Buổi học Kinh thánh của Ấu-Thiếu Nhi

Cầu nguyện sức dầu để phục vụ trong công tác Ấu-Thiếu nhi.

Buổi nhóm của thiếu niên

Họp nhân sự và cầu nguyện cho các nan đề

Thờ phượng chung vùng Morava tại Brno:

Cảm tạ Chúa có TL. Phí Trịnh Hà cùng đình đến chia sẻ Lời Chúa. Tấm lòng dân sự khát khao tôn vinh Chúa.

Tiệc thánh

Cầu nguyện Phê-ni-ên 16.07.2021

Chúa Thánh Linh hành động mạnh mẽ trên mỗi tấm lòng khát khao cầu nguyện.

Cầu nguyện đặc biệt cho Hội thánh Ostrava.

  • Brno 28/07/2021
  • Người viết: Nguyễn Tiến Thành

Most Popular