Thursday, September 23, 2021
spot_img
HomeKỳ TrạiGiáng SinhTin tức hình ảnh Giáng Sinh tại Viêng-chăn (Lào) ngày 18/12/2016

Tin tức hình ảnh Giáng Sinh tại Viêng-chăn (Lào) ngày 18/12/2016

Chúa đã ban cho hơn điều cầu nguyện là 30 người tham dự, và có 8 người tuyên xưng đức tin.


Cảm tạ Chúa đã ban cho địa điểm phù hợp, không phải trả tiền và rộng rãi để tiếp đón mọi người.

Ban đầu cầu nguyện chỉ có khoảng 20 thân hữu tham dự , chủ yếu là qua mối quan hệ của anh chị em . Nhưng Chúa đã cho hơn điều cầu nguyện là 30 người tham dự, và có 8 người tuyên xưng đức tin.

 

Cảm tạ ơn Chúa đã ban phước và tể trị hoàn toàn trên buổi nhóm. Địa điểm này có được là do Chúa cảm động người chủ của một chị em trong Hội Thánh cho mượn ( vì đây là khách sạn), Chúa đưa thêm nhiều người làm ở khu vực đó cũng kéo đến. Halelugia! Chúa đưa “Cá” vào lưới.

 

Người viết tin

Trâm-Đức

Most Popular