Tin tức khóa huấn luyện “Truyền giảng trong quyền năng”

1231


Trực tiếp và qua Zoom từ 22/09 đến ngày 24/09/2021TRAH – ngày 24.09.2021


Với 3 ngày được huấn luyện qua 3 bài giảng, 3 buổi thảo luận và 3 buổi thuyết trình những người tham dự nhận được từ CHÚA qua NC VNTG. 3 điều rõ ràng:

1. Chúa năng quyền hay năng quyền Chúa?
Thông thường, bạn khát khao tìm kiếm năng quyền của CHÚA để ra đi Truyền giảng kết quả (Truyền giảng bằng công việc quyền năng chữa bệnh và phép lạ) . Nhưng Truyền giảng chỉ có năng quyền khi bạn khát khao ở với CHÚA năng quyền. „Năng quyền“ mà thiếu ĐẤNG quyền năng thì giống như một bình điện từ từ mất điện. Khi đi “Trại” thì thấy nóng cháy, sau đó thì nguội dần. Nhưng nếu luôn có “CHÚA quyền năng” ở cùng thì như ngọn lửa bên trong (lưỡi lửa|máy phát phát điện nhỏ), không bị nguội lạnh nhưng luôn có quyền năng CHÚA cặp theo (Mác 16:20) để xác nhận lời giảng.
“Truyền giảng quyền năng” khi bạn có “Chúa quyền năng”.

2. CHÚA ở cùng bạn hay bạn ở cùng CHÚA?
CHÚA muốn ở cùng bạn, đến mức NGÀI đến thế gian, chấp nhận chết trên thập tự, với mục đích lập lại mối quan hệ, để ở cùng bạn đời đời. Nhưng bạn có muốn ở cùng CHÚA không? Bạn có thể dễ dàng trả lời: „Dĩ nhiên, tôi muốn ở cùng CHÚA“. Nhưng bạn cần nhận biết một điều: nếu bạn phạm tội mà ở cùng CHÚA bạn sẽ chết. Vì vậy, khi bạn nói „tôi muốn ở cùng CHÚA“, thì điều đó có nghĩa là bạn phải giải quyết vấn đề tội lỗi trong bạn. CHÚA GIÊ-XU đã sắm sẵn cho bạn một giải pháp. Không phải là bạn không phạm tội nữa, nhưng mỗi khi ĐỨC THÁNH LINH giúp bạn nhận ra là mình phạm tội, thì ăn năn để nhờ huyết báu của CHÚA GIÊ-XU rửa sạch tội của bạn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể tiếp tục mối thông công với CHÚA, ở cùng CHÚA. Mô hình “Đền tạm” là phương cách CHÚA dạy để được ở cùng CHÚA!

3. CHÚA đi cùng bạn hay bạn đi cùng CHÚA ?
CHÚA muốn đi cùng bạn, nhưng bạn có muốn đi theo CHÚA không? Ngày hôm nay, CHÚA đi trước, dẫn bạn vào cánh đồng đã sẵn cho mùa gặt. Nếu bạn muốn đi cùng CHÚA, bạn phải ao ước bước vào mùa gặt, ra đi truyền giảng cứu người. Truyền giảng là làm chứng về CHÚA. Bạn chỉ có thể làm chứng thật về CHÚA khi bạn ở cùng NGÀI, vì lúc ở cùng, CHÚA bày tỏ cho bạn biết về chính mình. Sự bày tỏ đó không gì khác là tình yêu của CHÚA dành cho tội nhân: CHÚA muốn mọi người được cứu và nhận biết lẽ thật. Vì vậy nếu bạn thực sự là người ở cùng CHÚA, bạn không thể không ra đi và không thể không nói về Tình yêu vĩ đại và Chương trình tốt lành của NGÀI cho thế gian. Ngược lại, nếu ai không ở cùng CHÚA và không tìm kiếm để ở cùng NGÀI, người đó chỉ có thể „làm chứng dối“ về NGÀI (bịa ra để tôn cao bản thân và lôi kéo người khác).
Những hình ảnh ACE tham dự


Cảm tạ CHÚA về kỳ Huấn luyện Truyền giảng trong năng quyền tràn đầy phước hạnh với sự tham gia của 59 anh chị em tại Âu – châu và 308 anh chị em ở Á – châu cùng tham gia qua ZOOM.

Cảm nhận của anh chị em
Cảm tạ CHÚA đã thương xót đem tôi đến kỳ trại. Trong khi nghe Lời CHÚA, tôi đã được CHÚA THÁNH LINH cho tôi biết lỗi lầm của mình: đó là tôi chưa dành nhiều thời gian để ở cùng NGÀI, cùng Hội thánh của NGÀI. Sau kỳ trại tôi khao khát ở với CHÚA nhiều hơn để biết ý CHÚA và làm theo. Xin CHÚA dùng tôi để qua tôi gia đình tôi và nhiều người được cứu

Kỳ trại thật được CHÚA ban phước trong mọi phương diện… Tôi nhận được dầu mới sau trại. Tôi nhận được bí quyết muốn truyền giảng trong quyền năng thì cần khao khát có CHÚA của năng quyền ở trong mình. CHÚA luôn ở cùng tôi và tôi muốn dành nhiều thời gian như có thể để ở cùng NGÀI, tương giao mật thiết với CHÚA để được CHÚA biến đổi, nhận sự dạy dỗ, hướng dẫn của NGÀI. Tôi muốn ưu tiên hơn nữa cho sự ra đi truyền giảng và chăm sóc cùng đội truyền giảng của HT. Nguyện CHÚA cho tôi đi cùng CHÚA và đem người mới vào Hội Thánh để họ được chăm sóc và đậu lại“.

Cảm tạ CHÚA cho tôi được tham dự khóa HLTG lần này. Tôi được động chạm bởi lẽ thật rằng: Tôi cần phải tìm CHÚA quyền năng chứ không phải chạy theo và cố gắng tự tìm những phép lạ. Điều tôi còn thiếu là thời gian ”ở” với CHÚA suy ngẫm về lời NGÀI. Cần bước đi theo sự hướng dẫn của ĐỨC THÁNH LINH hơn là sự khôn ngoan của mình. Cần phải giảng đúng lẽ thật làm chứng về NGÀI. Xin CHÚA giúp qua kỳ trại này tôi được thay đổi“!


Thì giờ “Đào sâu” tại TRAH!


Nguyện CHÚA dùng Việt Nam Truyền Giáo như một công cụ đầy dẫy lẽ thật và tình yêu, một ống dẫn ơn phước truyền sự sống của NGÀI đến cho dân tộc Việt Nam!
Nguyện bạn và tôi được tham dự vào trong đoàn quân đắc thắng và khải hoàn của NGÀI!
Praha 29.09.2021
Người viết: TL. Phí Trịnh Hà, TL. Lưu Kim Phấn