Tin tức kì trại Phụ nữ VNTG 2016

659

Chủ  để: SỐNG-SỐNG CHO KHẢI TƯỢNG, NHỮNG NGƯỜI NỮ NÓI LỜI ĐỨC TIN.


Từ 1/5 đến 2/5 tại Quảng Tây-Ba Vì- Hà Nội. 183 chị em và  23 cháu nhỏ

Chủ  để: SỐNG-SỐNG CHO KHẢI TƯỢNG, NHỮNG NGƯỜI NỮ NÓI LỜI ĐỨC TIN.

Cảm tạ Chúa đã ban cho những người nữ trong VNTG kỳ trại phước hạnh đầy ý nghĩa trong sự xức dầu và thông công thánh của Ngài.

Các bà, các chị em trong gia đình gặp gỡ nhau trong niềm vui sướng, mối thông công thánh trong thân thể Đấng Christ.

 

Sự nhóm lại cầu nguyện, thờ phượng Chúa buổi tối 1/5 trong sức toàn năng của Chúa, chương trình Đức Thánh Linh ban cho tốt nhất.

 

Tôn vinh chúa Chúa bằng những lời chứng phép lạ biến đổi, chữa lành và học thuộc lòng Kinh Thánh của các chị em.

Những người nữ “SỐNG-SỐNG CHO KHẢI TƯỢNG” đã nhận lời Chúa cho sự sống đức tin, dù đường đi chông gai, lòng yêu kính Chúa, sẵn sàng trả giá, hiến dâng cuộc đời cho Ngài. Bởi sự xức dầu quyền năng của Chúa, chúng con giữ lời Ngài, cầu nguyện và có trách nhiệm với dân tộc Việt Nam “Bởi huyết Chúa Giê-xu dân tộc Việt Nam được cứu, sự vinh hiển thuộc về Chúa Giê-xu”

 

Được thỏa lòng trong linh cũng như thuộc thể, cảm tạ Chúa thật là kỳ diệu.

 

Ảnh chung

 

 

Người đưa tin ảnh:

NC. Đặng Thị Vân