Tin tức kỳ trại thông công Phụ Nữ 2019

321

“Tôi về bán trâu để trả nợ ngân hàng, có tài chính để cả gia đình tôi đi nhóm ngày 13/10”


KỲ TRẠI THÔNG CÔNG PHỤ NỮ 2019

Chủ đề: “KHÔN” VÀ “DẠI”

Từ (13-15)/9/2019

Địa điểm: Khu sinh thái đồi thông Quang Huy-Thạch Thất-Hà Nội

Số người tham dự: 190 người (trong đó 5 người mới, 12 các cháu nhỏ).

Cảm tạ Chúa! Dù trong điều kiện thời tiết oi bức, nhiều các cụ, các bà tuổi cao nhưng rất vui sướng được gặp nhau, tình yêu và sự chăm sóc của Chúa khiến hết mỏi mệt trên đường xa đến.Những câu chuyện từ mọi phương trên quê hương Việt của những người nữ trong gia đình Việt Nam Truyền Giáo như được kết lại trong sợi dây “ba tao” phước hạnh.

Sự thờ phượng Chúa từ tất cả các buổi trong kỳ trại thông công thật mạnh mẽ, khoái lạc, Chúa đẹp lòng về những tấm lòng khao khát gặp Ngài, trong sự hiện diện vinh quang thánh này.

Cảm tạ Chúa! Lời Ngài ban cho chúng con,  Châm 3: 15-21; Ph 4:5-10; Thi 104:24, 3-34 là Cha đời đời, Chúa bình an, Đấng mưu luận, Đấng tạo hóa và ban luật pháp, điều răn cho dân Ngài.  ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔN NGOAN, Đấng ban cho chúng con sự khôn ngoan, chúng con biết ý muốn Chúa để làm theo, để được sống, chúng con học sự kính sợ Chúa để canh giữ linh hồn.

Thi 14:2; 19:7; 119:97-98 Tìm kiếm Chúa khôn ngoan, chúng con đang khôn lên. Thi 90:12 ; Gia 1:5; Lu 12:13-21; Ro 12:16 . Những người nữ biết đầu tư, biết quản lý ơn của Chúa, dạy dỗ con cái dòng dõi mình yêu kính, suy ngẫm Lời Chúa để được khôn ngoan, thắng mưu chước của Ma quỉ,

Mathi 7:23-27; Cham 3:3-10; 4:7; 9:10; Gia 3:13-18 ; Icor 1:21`; 2:6-7;

Sự khôn ngoan từ trời khác sự khôn ngoan từ thế gian, mỗi ngày nghe, học, làm theo Lời Chúa, tan vỡ, ăn năn, trung thành, mang tấm lòng của người chăn.

Ê xê tê 4:1-17 (14) ; 9:1-19  Chúa chọn chúng ta cho một dân tộc. trước thách thức của dân tộc, tội lỗi gia tăng, cần có sự trả giá. Chúa dùng người nữ cầu nguyện để cứu dân tộc Do Thái và Chúa cũng dùng những người nữ chúng ta hiện tại cầu nguyện, dâng hiến tận hiến cho dân thộc.. Những con người thuộc Đức Chúa Trời đứng cầu nguyện với Chúa. Chúa hành động, kẻ ác bị diệt, dòng dõi của kẻ ác bị diệt, Chúa  giải phóng gia đình, dân tộc chúng ta.

Ro 16:27 Tất cả chúng ta có được sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ để biết lo cho linh hồn và chinh phục linh hồn người khác cho Chúa.

Nguyện Chúa được vinh quang đời đời vô cùng Amen!

 

Thi 104:33 Nếu con sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Giêva bấy lâu; Nếu con còn sống chừng nào, con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy.

 

Những người nữ khôn ngoan kinh nghiệm được quyền năng trong sự chữa lành thân thể, sự vui mừng trong tâm hồn, từ sự sống mới linh hồn tái sinh trong Chúa. Không chỉ giải phóng mình mà cả dòng dõi, gia đình mình nữa.

 

Chúa chăm sóc chúng con từng bữa ăn trong sự vui vẻ thật thà. Sự quan tâm chăm sóc chu đáo của các chị em với nhau khiến khi ra về còn được khích lệ, nhớ nhau nhiều, mong được kết quả cho Chúa, dạn dĩ ra đi làm chứng(chị em ở Nghĩa Đàn, Hải Phòng, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa).

Chị em ở xa (Lào Cai) lần đầu tiên đến Hội Thánh trong kỳ thông công này: “Tôi về bán trâu để trả nợ ngân hàng, có tài chính để cả gia đình tôi đi nhóm ngày 13/10”

“Tôi hết mệt, không buồn về hoàn cảnh gia đình khi đi thăm viếng chị em ốm và làm chứng có hai người tuyên xưng đức tin”

Cảm tạ Chúa!!!

 

Ảnh chung

Halêlugia!

Vinh hiển thuộc duy Chúa Giê-xu Christ!

 

Ban tin tức

NC Đặng Thị Vân