Saturday, July 31, 2021
spot_img
HomeKỳ TrạiPhục SinhTin Tức Lễ Phục Sinh 2021 "Jesus Chúa Tôi Sống!"

Tin Tức Lễ Phục Sinh 2021 “Jesus Chúa Tôi Sống!”

Ngày 04.04.2021

Địa điểm: Hồ Tiên Sa – Ba Vì – Hà Nội.

Lễ Phục Sinh 2021 tại miền Bắc có 1156 người tham dự, trong đó có 96 khách mời và 28 người tuyên xưng đức tin. Cùng kết nối thờ phượng trực tuyến có miền Trung: Kontum, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang; miền Nam: Hóc Môn, An Thuận, Bình Tân, Bình Dương, Cồn Ốc và Lào. Như vậy tổng số người tham dự tại Việt Nam và Lào là khoảng 1448 người.

1. Ảnh chung:

Miền Bắc
Miền Trung

Miền Nam và Lào (ảnh số 2 trên từ trái qua phải)

2. Công tác chuẩn bị:

Phông chủ đề: “Jesus Chúa tôi sống!”
Các Trưởng lão, người chăn cầu nguyện chúc phước trước buổi nhóm.

3. Chào mừng và kết nối các nơi xa:

4. Tôn vinh – thờ phượng:

“Nhìn lên thập tự biết Chúa giải phóng mình. Nhìn nơi ngội mộ biết Chúa đã sống lại. Từ cõi chết Chúa đã khiến con sống Phục Sinh. Đời con chúc tôn ân điển Ngài!”

5 Tiệc Thánh:

6. Lời Chúa:


Giảng lời Chúa buổi sáng : Trưởng lão Chu Minh Sơn
1 Cô-rinh-tô 15: 12-26 Chúa Giê-xu phục sinh nên những người tin Ngài cũng phục sinh. Quyền năng sự sống phục sinh của Chúa Giê-xu Christ đang hành động trong mỗi người.
Giảng lời Chúa buổi chiều (kết nối trực tiếp với tổng hội): Người chăn Việt Nam Truyền Giáo Lê Văn Dinh.
1. Gióp chiến thắng qua Phục Sinh.
2. Phục Sinh vào nhà trên trời.
3. Giao kèo sự chết – Giao kèo Phục Sinh.
4. Sức mạnh Phục Sinh –  Đức Thánh Linh.

7. Tuyên xưng đức tin:


Có khoảng 25 người tuyên xưng đức tin.

8. Ấu – Thiếu nhi:


Có khoảng 194 cháu ấu – thiếu nhi nhóm lại (108 thiếu nhi, 86 ấu nhi), nhiều cháu lâu ngày bỏ nhóm quay lại, 3 cháu mới tuyên xưng đức tin. Chúa ban phước cho thời tiết mát mẻ, không mưa, các cháu được tự do nhóm ngoài trời.
Buổi sáng các cháu nhóm lại, tôn vinh Chúa; buổi chiều là thì giờ sinh hoạt ứng dụng: làm thủ công và chơi trò chơi.

9. Tiết mục:

Thiếu nhi hát + múa: “Chúa sống”.
Tiết mục hát + múa: “Vì Giê-xu sống”.

10. Tương giao:

Ga-la-ti 2:20 ‘Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi; nay tôi sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã hy sinh chính mình vì tôi.”

Cảm tạ Chúa vì sự thương xót của Ngài trên Việt Nam Truyền Giáo, Chúa đứng cùng Việt Nam Truyền Giáo và khiến chúng con được đắc thắng trên mọi nghịch cảnh, mở rộng Vương quốc Nước Trời trên đất – những con người kinh nghiệm quyền năng sự sống phục sinh của Chúa Giê-xu Christ.

Hà Nội, ngày 06/04/2021

Người viết tin:

Vũ Thị Hoài Linh

NCTT Vũ Thị Minh

Most Popular