TIN TỨC “LỄ NGŨ TUẦN” ngày 24.5.2015 tại Hòa Lạc

295

Chủ đề: “ĐỨC THÁNH LINH khai sinh Hội thánh”

Cảm tạ CHÚA hết thảy các con cái CHÚA tại Hà Nội đến nhóm trong sự vui mừng. Ai ai cũng khao khát được ĐỨC THÁNH LINH thăm viếng và đầy dẫy trong buổi nhóm Lễ Ngũ Tuần. Có khoảng 500 người nhóm lại.


Các anh chị em phục vụ, chuẩn bị công việc bằng cả tấm lòng yêu mến Chúa!


Hân hoan chào đón, yêu mến nhau trong tình yêu của Chúa.


Sự trò chuyện, tương giao của các con cái CHÚA.

ĐỨC THÁNH LINH ơi chúng con chào NGÀI. Haleluja!

Tôn vinhCHÚA: “ĐỨC THÁNH LINH ơi con xin chào CHÚA. Buổi sáng tươi vui trong năng quyền NGÀI. ĐỨC THÁNH LINH ơi con xin chào CHÚA. Hãy dẫn dắt con trong ngày hôm nay”.

Anh chị em chào nhau: CHÚA GIÊ-XU lên trời, ĐỨC THÁNH LINH giáng xuống, còn chúng ta đi ra!


TL Đoàn Đăng Biên chia sẻ về sự dâng hiến cho việc xây dựng điểm nhóm mới. Các môn đồ trong thời công vụ các sứ đồ cùng nhau lo cất Hội Thánh CHÚA, những người có ruộng, có nhà đều bán đi, đem tiền bán tài sản đặt dưới chân các sứ đồ. Ngày nay các con cái CHÚA được dự phần vào công việc CHÚA tại Hòa Lạc, được dâng hiến cho công việc xây dựng điểm nhóm mới với sự khao khát HÒA LẠC SẼ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TIN LÀNH.
Thiếu niên tôn vinh CHÚA qua vở kịch Lễ Ngũ Tuần.


Ngày thứ nhất trong tuần, có cơn động đất dữ dội, một Thiên Sứ của CHÚA đến lăn tảng đá khỏi mộ…


CHÚA GIÊ-XU chịu chết, chịu chôn, nhưng đến ngày thứ ba CHÚA sống lại.


CHÚA GIÊ-XU hiện đến với các sứ đồ và phán dặn nhiều điều … “TA ban cho các con điều CHA TA đã hứa, nhưng các con hãy đợi trong thành cho đến khi các con được mặc lấy quyền phép từ trên cao” – Luca 24: 48-49


Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy ĐỨC THÁNH LINH, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như ĐỨC CHÚA TRỜI cho mình nói” – Công vụ 2: 1-4.


Phi-e-rơ được sự đầy dẫy Thánh Linh dạn dĩ đứng lên giảng đạo


Phi-e-rơ và Giăng chữa lành người què tại cổng đền thờ “Nhân danh CHÚA GIÊ-XU tại Na-xa-rét, hãy bước đi” – Công vụ 3: 6


Sự thử thách, bắt bớ, hoạn nạn xảy đến với các con cái CHÚA. Nhiều người tin CHÚA đã chịu khổ, trả giá, có người tuận đạo Nhưng Nước Trời Được Mở Ra!
ĐỨC THÁNH LINH giáng lâm, NGÀI hành động qua tay các sứ đồ và những người tin theo CHÚA.  Những dấu kỳ, phép lạ và sự chữa lành được xảy ra, Mỗi ngày CHÚA lấy thêm người vào trong Hội Thánh.


Thiếu niên hát “Bởi Thần TA”


TL Sơn chia sẻ lời CHÚA về ngày lễ ngũ tuần đầu tiên trong thời công vụ các sứ đồ. Bởi ĐỨC THÁNH LINH nhiều điểm nhóm mới trong HTTL VNTG được mở ra tại các nước Châu Âu, Châu Á qua những con người mà CHÚA lựa chọn và kêu gọi. Nguyện ngọn lửa THÁNH LINH tiếp tục bùng cháy trên Hội Thánh của NGÀI và lan đến cùng trái đất.

Những tấm lòng tan vỡ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, những tiếng khóc trong sự vui sướng, hạnh phúc được ĐỨC THÁNH LINH thăm viếng.
Cầu nguyện chữa lành cho những người đau yếu, bệnh tậtCầu nguyện cho người ung thư phổi và ung thư não!


Cảm tạ CHÚA có 5 người tiếp nhận CHÚA!Sau buổi nhóm anh chị em ăn uống thông công tự do, vui vẻ trong tình yêu CHÚA.

Cảm ơn ĐỨC CHÚA CHA – ĐẤNG tể trị và ban phước trên buổi nhóm. Cám ơn ĐỨC THÁNH LINH về sự thăm viếng mạnh mẽ. Cảm ơn CHÚA GIÊ-XU – ĐẤNG cứu chuộc và dùng chúng con cho công việc nhà NGÀI.
Cám ơn CHÚA về thời tiết vô cùng mát mẻ cho các con cái CHÚA nhóm lại.
Sự oai nghi, vĩ đại, quyền năng thuộc về duy nhất một mình NGÀI!

Người viết bài: VT Minh (26.5.2015)