Tin tức Phục Sinh 2018 tại Lào

509

Tối ngày 07/4 – 08/4/2018. Cảm ơn CHÚA đã cho các anh chị em kinh nghiệm được đời sống mới khi tin CHÚA GIÊ-XU.


TỐI NGÀY 7/4 – 8/4/2018

Cảm tạ ơn CHÚA kỳ Phục Sinh năm nay có TL Trung và Thuận sang nhóm lại cùng các con cái CHÚA tại Lào. Các anh chị em được khích lệ và vui mừng.

 

Tối ngày 7/4: tương giao, và lời chứng của anh chị em

 

Cảm ơn CHÚA đã cho các anh chị em kinh nghiệm được đời sống mới khi tin CHÚA GIÊ-XU.

– Có chị em mới TXĐT được 1 tháng, trước kia đêm chị không ngủ ngon, chỉ ngủ được có 2 tiếng, từ khi đến với CHÚA, đi Hội thánh chị đã ngủ rất ngon.

– My có con bị tự kỷ thấy CHÚA ban phước trên con trai không còn nghịch ngợm và đánh mọi người như trước, có nhận thức hơn và chơi hòa đồng với mọi người và chính em thấy sự bình an trong lòng.

– Giang sau khi đi trại hè về cầu nguyện cho chồng bỏ bia, rượu và đi nhóm thì sau đó anh đã bỏ được bia rượu và đi nhóm trung tín. Con trai của em trước kia rất nghịch và hỗn, nói không nghe lời nhưng sau khi đi Trại hè về từ khi cháu đến Hội Thánh, CHÚA đã hành động trên cháu trở nên ngoan, vâng lời và bây giờ thích múa, hát tôn vinh CHÚA.

 

Cảm ơn CHÚA! Gia đình anh Tuấn Anh đã mở lòng tuyên xưng đức tin

 

Sáng ngày 08/4:

Nhóm lại và cầu nguyện chúc phước cho các cháu thiếu nhi

 

TL Trung cầu nguyện chúc phước cho các con cái CHÚA

 

Cảm ơn CHÚA cho chúng con được biết mình là những người thống trị trên sự sống của mình. Sẽ không còn sống ở chiều kích cũ nữa, mà sống trong chiều kích mới một chiều kích thống trị trên hoàn cảnh để mọi sự phải tuân theo ý muốn của NGÀI.

Để sự sống của CHÚA chảy trên chúng con văng ra những người Việt đang sống và làm việc trên mảnh đất Lào! Vinh hiển thuộc CHÚA GIÊ-XU!

 

Từ Viêng Chăn, Lào

Nguyễn Huyền Trâm