Tin tức thiếu niên truyền giảng trung thu 2015

312

Cảm tạ Chúa vì chương trình Chúa ban cho thiếu niên VNTG. Đến tham dự có khoảng  30 bạn thiếu niên và một số thân hữu của các bạn (trong đó có khoảng 5 bạn mới) nhóm lại đầy dẫy tình yêu của Chúa.


Thái Nguyên, ngày 27/09/2015.

Cảm tạ Chúa vì chương trình Chúa ban cho thiếu niên VNTG. Đến tham dự có khoảng  30 bạn thiếu niên và một số thân hữu của các bạn (trong đó có khoảng 5 bạn mới) nhóm lại đầy dẫy tình yêu của Chúa.

Chúa cho thiếu niên đến trong sự vui mừng, bình an.

 

Các bạn có thì giờ thông công vui vẻ và cùng chuẩn bị cho giờ nhóm buổi tối.

 

Chuẩn bị cho bữa ăn chung

 

Các bạn thiếu niên Tôn Vinh Chúa và Cầu Nguyện trước giờ dự bữa ăn chung.

 

Chuẩn bị nơi nhóm cho buổi nhóm

 

Tôn Vinh Chúa, niềm vui trong sự tôn vinh Chúa tràn ngập buổi nhóm.

 

Sứ điệp trong lời Chúa: Chúa Jesus Đấng đắc thắc mọi quyền lực tối tăm. Ngài đang cai trị vương quốc Ngài bằng tình yêu. Ngài đến để ban tình yêu, sự bình an, hi vọng cho những người tin cậy nơi Ngài.

 

Cám ơn Chúa đã có 4 bạn thiếu niên dạn dĩ bước lên TXĐT .Cầu nguyện Chúa ban phước trên đời sống các bạn mới.

 

Các bạn thiếu niên tôn vinh Chúa bằng các tiêt mục kịch và múa rối 

 

Chơi trò chơi và dự tiệc ngọt. Thiếu niên được găn kết trong Chúa.

 

TL Chu Minh Sơn chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện tiếp nhận Chúa cho những thân hữu đến dự.

 

Cảm tạ Chúa vì : 

  • Có 10 người tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê Xu
  • Chương Trình tốt lành của Chúa cho Thiếu Niên VNTG
  • Thời tiết mát mẻ và không gian tự do thoải mái trong sự tôn vinh Chúa
  • Thiếu niên có thì giờ tương giao gần gũi, làm việc chung, gắn kết trong tình thân. Linh, hồn, thân đều được gây dựng.

 

 

Người đăng tin:

Nguyễn Văn Cường