TIN TỨC TRẠI HÈ 2021 ( ÂU CHÂU)

1753

Trực tiếp và trực tuyến từ 29/07 đến ngày 03/8/2021

Đặc biệt năm nay có Lễ Cung hiến “Hội Trường Thế Hệ 1000 – Đền thờ Bết – ên” Haleluja! Đây là kỳ trại hè trực tiếp và trực tuyến đầu tiên chung cho cả Âu – châu và Á – châu.

Chủ đề: “Gió đang thổi”


Xa-cha-ri 4:6 “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực mà là bởi Thần Ta!”

Cảm tạ CHÚA, mặc dù dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng CHÚA vẫn cho chúng ta nhóm lại tại TRAH với 150 người cùng hàng ngàn anh chị em ở tại Âu Châu và Á Châu tham gia qua trực tuyến tại gia đình hoặc các nhóm Kinh Thánh, Hội Thánh địa phương.

Ảnh chụp chung

Lễ cung hiến đền thờ Bết-ên:

Nhà Bê-tha-ni và đền thờ Bết – ên chính thức được nghiệm thu từ chính quyền Halle vào ngày 07.07.2021. Mỗi con cái CHÚA trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo không thể quên được ngày vô cùng đặc biệt này 01.08.2021, Đền thờ Bết-ên đã được Kính dâng lên CHÚA!

Lời CHÚA

Chìm ngập trong THÁNH LINH

ĐỨC THÁNH: LINH được so sánh với nước qua ba hình ảnh sau đây:

-Mạch nước: Ai được tái sinh, tức là ĐỨC THÁNH LINH bước vào lòng người đó, như mạch nước sống, văng ra cho đến sự sống đời đời ( Giăng 4:14). Hãy đến với CHÚA GIÊ-XU và nhận món quà phước hạnh: sống lại và sống đời đời.

-Dòng sông: ĐỨC THÁNH LINH được ví như dòng sông nước sống, mà bạn cần nhảy vào và chìm ngập trong đó. Bạn cần được Báp-têm THÁNH LINH, chìm ngập trong THÁNH LINH và như thế sẽ mang nhiều người quay về với CHÚA.

-Mưa cuối mùa:Là hình ảnh mà ĐỨC CHÚA TRỜI tuôn đổ THÁNH LINH NGÀI trong thời kì cuối cùng. Khi đó sẽ có  một cuộc Phấn hưng vĩ đại…(Gio 2,23). Hãy cầu nguyện và tham dự vào vụ gặt cuối cùng này. Bạn sẽ thấy hàng hàng, lớp lớp người tiến vào nước trời.

Nói chuyện về mong ước tương lai.

Dâng hiến cho đền thờ

Qua miệng Đa-vít, CHÚA phán với chúng ta: mọi vật bạn có đều đến từ CHÚA và thuộc về NGÀI (1Su 29,14). Hãy ý thức điều đó và bước vào dâng hiến đền thờ với tấm lòng vui mừng và rời rộng. Qua sự dâng hiến bạn được tham dự vào công trình có tầm giá trị đời đời.

Lời CHÚA mang lại phước hạnh, và trong ngày Cung hiến 1.8.2021 vừa qua dân sự đã có sức dâng đặc biệt. Cảm tạ CHÚA!

Gió thổi và sự đáp ứng:

ĐỨC THÁNH LINH là gió: muốn thổi đâu thì thổi… (Gi 3,8). Giống như bạn không thể thay đổi được hướng gió, vậy hãy để cho ĐỨC THÁNH LINH dẫn dắt mình. Mặc dầu gió thổi tùy ý, nhưng có một mục đích: khiến cho các bộ xương khô sống lại, đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đạo quân rất lớn (Ex 37,10). Đừng cưỡng lại, nhưng hãy A-MEN với lời của CHÚA. Khi đó bạn sẽ là người chiến sĩ mạnh mẽ trong đội quân Việt nam Truyền giáo, mang Tin lành cứu rỗi cho dân tộc Việt Nam!

Gió đang thổi

Những dấu hiệu khi gió đang thổi:

-Bạn thắng hơn kẻ thù, san bằng mọi núi „cản trở“ (Xa 4,7). Người được gió thổi đứng trước khó khăn không nao núng, không thối lui, nhưng cứ tiến lên và thắng vượt.

-Bạn làm xong việc (Xa 4,9). Khi bạn làm xong việc, người ta nhận biết rằng ĐỨC CHÚA TRỜI đã làm việc cùng với bạn, qua đó NGÀI được vinh hiển.

-Khi gió thổi vào Hội thánh, bạn sẽ thấy truyền giảng mà “cá chạy vào lưới“ (Lu 5,6). Hội thánh phấn hưng. Dân Việt ở trên Thiên đàng đông hơn Hỏa ngục!

Sự dẫn dắt của ĐỨC THÁNH LINH

Ai là con ĐỨC CHÚA TRỜI, người đó được ĐỨC THÁNH LINH dẫn dắt (Ro 8,14)

-Bất cứ bạn nghĩ gì hoặc làm gì, hãy tự hỏi: điều gì đang dẫn dắt bạn?

-Nếu bạn tự dẫn mình, bạn sẽ đi về đâu? Sẽ chết trong sa mạc (lạc lối và kiệt sức trong đời này).

-Khi bạn để THÁNH LINH dẫn dắt, bạn không thể bị lạc. THÁNH LINH dắt bạn đi theo CHÚA GIÊ-XU. Ngài nhấc bạn lên cao và đưa bạn đến bến hạnh phúc.

Nguyện bạn đầy dẫy sự vui mừng trong sự dẫn dắt của THÁNH LINH!

Trông đợi CHÚA

Nhưng ai trông đợi ĐỨC GIÊ-HÔ-VA thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi (Ê-sai 40,31)

-Trông đợi là ao ước, mong đợi CHÚA đến và “lái“ mình.

-Bạn đã từng đi hoang (theo ý mình)? Đây là thời điểm quay lại và tìm kiếm sự bày tỏ của CHÚA.

-Trong sự hiện diện của CHÚA, Lời khiến bạn trở nên mạnh mẽ. Bạn sẽ ở trên cao và nhìn ra xa. Bạn sẽ đánh trận chứ không ngủ gật!

Nguyện Việt Nam Truyền Giáo đầy dẫy lời CHÚA vì cớ trông đợi NGÀI!

Phấn hưng vĩ đại

– Cuộc „Phấn hưng vĩ đại“ là khi thế gian đầy dãy sự hiểu biết CHÚA (Es 11,9), là lúc “sự cuối cùng“ sẽ đến (Mat 24,14) và là „điều tốt hơn“ mà CHÚA sắm sẵn cho chúng ta (He 11,39).

-Hãy “theo đòi cuộc chạy đua“ (He 12,1-2), tức là nhập cuộc vào đoàn quân Việt Nam Truyền Giáo, ra đi rao giảng Tin lành.

-Ma quỉ giận hoảng mà đến cùng chúng ta (Khai 12,12). Nó đã đánh thì chúng ta càng phải đánh. Và CHÚA đã định sẵn chiến thắng cho chúng ta (Mat 16,18).

Thế hệ trẻ

“Nguyện ngọn lửa THÁNH LINH tiếp tục đốt cháy từ thế hệ đến thế hệ. Xin CHÚA cho thế hệ này kinh nghiệm CHÚA một cách cá nhân. Thanh thiếu niên nhận biết sự kêu gọi của CHÚA cho dân tộc Viêt Nam. CHÚA dùng thế hế trẻ để nối tiếp công việc NGÀI qua Việt Nam Truyền Giáo, để sống đúng với mục đích CHÚA muốn.” ( Trích từ Tin tức Trại Hè Việt Nam).

Sự tương giao

Thật là phước hạnh sau thời gian dài chúng ta lại được gặp nhau, không chỉ qua màn hình mà còn tay bắt mặt mừng, ăn uống và tâm tình cùng nhau.

Sự phục vụ

Cám ơn CHÚA về sự phục vụ trong kỳ trại của rất nhiều anh chị em về tất cả các phần hành….

Thế hệ trẻ háo hức, vui mừng tận hiến trí tuệ, thời gian  và công sức cho việc hoàn thiện Hội trường thế  hệ  1000.( HTTT 1000).

Những cảm nhận qua kỳ trại

Những người ở Việt nam:

“Trại hè năm nay thật đặc biệt, có buổi Lễ cung hiến đền thờ Bết-ên: Trong lúc Người Chăn Lê Văn Dinh các Trưởng Lão   đi vòng quanh đền thờ Bết-ên lúc đó tôi cảm nhận được sự   hiện diện của ĐỨC THÁNH LINH rất lớn. Nhiều chị em rất cảm động đã khóc bởi sự thăm viếng của ĐỨC THÁNH LINH. Trong giờ Tôn vinh đầy dẫy sự vinh quang Chúa. Cảm thấy   rất vui mừng khi thấy đền thờ Bết-ên tại TRAH được hoàn thành. CHÚA thăm viếng trên anh chị em qua Lời của NGÀI trong kỳ Trại Hè năm nay. Sự vinh hiển thuộc về CHÚA GIÊ- XU AMEN!” ( Tin từ Việt nam).

Những người tham dự trại trực tiếp:

Cám ơn CHÚA vì NGÀI đã ban cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo một món quà vô cùng lớn lao, đó là TRAH tại Âu châu. Trong ngày lễ cung hiến đền thờ lòng tôi vô cùng xúc động, niềm vui khó diễn tả, khóc, cười lẫn lộn vì tình yêu của Ngài đã chạm đến tấm lòng của tôi. Tôi đã kinh nghiệm sự hiện diện của NGÀI. Tôi biết ơn về sự thương xót, sự thành tín của NGÀI đối với Việt Nam Truyền Giáo!”

Cảm tạ CHÚA vì kỳ trại hè 2021 lịch sử thật là phước hạnh. Cảm tạ CHÚA về sự gìn giữ đặc biệt, sự ban phước và tuôn đổ Thánh linh của Ngài trên kỳ trại. Cảm tạ CHÚA về lễ cung hiến đền thờ Bết – ên . Hội trường thế hệ 1000 đã hoàn thành và được dâng lên CHÚA!

Và một sự bắt đầu mới, GIÓ ĐANG THỔI con thuyền Việt Nam Truyền Giáo từ thế hệ này đến thế hệ khác căng buồm ra khơi cứu người hư mất!

Nguyện CHÚA cứ vui luôn với công việc Ngài làm, nguyện bóng cánh của CHÚA bao phủ trên dân sự Việt Nam Truyền Giáo ở khắp mọi nơi!

Praha 06.08.2021

Người viết:

Trưởng Lão Lưu Kim Phấn, Trưởng Lão Phí Trịnh Hà, Người Chăn Nguyễn Thị Len