Tin tức Trại thiếu niên 2015 VNTG tại Âu Châu

303
Cám ơn Chúa cho một Kỳ trại thật phước hạnh, các công việc tổ chức, sức khoẻ các Thiếu Niên và những người làm việc, mọi phương tiện đi lại đều trong sự bình an của Chúa. Các Thiếu Niên đều mong muốn được gặp lại nhau trong Kỳ trại Thiếu Niên năm tới.

Tri Thiếu Niên 2015 VNTG
BE A FOLLOWER
 

 
Cám ơn Chúa cho kỳ Trại Thiếu Niên Âu Châu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo từ ngày 30/04 đến 03/05/2015 tại Wieda, Đức. Gần 70 Thiếu Niên tham dự cùng 20 người cộng tác làm việc.

Kỳ Trại chủ đề “Theo Chúa“ với sự chia sẻ của Lê Thiên-Ân đã cho các em Thiếu Niên hiểu rõ hơn về đời sống theo Chúa như thế nào, đặc biệt cho lứa tuổi Thiếu Niên. Trước khi nghe giảng, các nhóm nhỏ được nhóm lại với nhau, vì vậy các em rất cởi mở để bước vào nghe Lời Chúa.

Cám ơn Chúa cho người ĐT Thiếu Niên, là những người Thanh Niên trong HT, rất nhiệt tình trong mọi công việc chăm sóc, phục vụ các em Thiếu Niên.
Trong Kỳ trại các em không những chỉ học được sâu hơn về Lời Chúa mà còn được thông công giữa các bạn từ khắp nơi với nhau. 
Các Thiếu Niên cũng có những thì giờ chơi các trò chơi rất vui, đây là một trò chơi mà các em ấn tượng nhất.

Cám ơn Chúa cho một Kỳ trại thật phước hạnh, các công việc tổ chức, sức khoẻ các Thiếu Niên và những người làm việc, mọi phương tiện đi lại đều trong sự bình an của Chúa. Các Thiếu Niên đều mong muốn được gặp lại nhau trong Kỳ trại Thiếu Niên năm tới.