Tin tức Trại thiếu niên 2018 (VN)

498

Cảm tạ Chúa có khoảng hơn 60 bạn thiếu niên được tham dự kì trại.


Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, HN, ngày 29/4-1/5/2018

Chủ đề kì trại: Theo Chúa Giê-xu

Cảm tạ Chúa có khoảng hơn 60 bạn thiếu niên được tham dự kì trại.

 

Tôn vinh thờ phượng Chúa:

Các bạn được tự do, vui mừng tôn vinh Chúa. Hết lòng hạ mình trước Chúa tất cả chúc tán Chúa. Duy nhất Giê-xu! Ha-lê-lu-gia!!!

 

Thần của Chúa tác động trên mỗi người. Cám ơn Chúa vì tình yêu của Ngài trên đời sống mỗi chúng con.

 

Lời Chúa:

30-4: Các bạn được chia nhóm thảo luận Kinh Thánh Ma-thi-ơ 19: 16-30 và Ma-thi-ơ 16: 24-27

 

30-4: Tổng kết: Con người không thể vào nước Đức Chúa Trời được, chúng ta không thể làm gì được. Điều phải làm để được trọn vẹn là “Đổi Ngôi”. Chúng ta không thể dùng việc làm mà vào nước Ngài được. Lời nhắn nhủ cho thế hệ trẻ của VNTG hãy sẵn sàng tự nguyện từ bỏ chính mình.

 

1-5: Vâng! Con theo Thầy (Giê-xu). Chúa gọi chúng ta không phải để làm những điều bình thường mà để làm những công việc vĩ đại là truyền rao sự sống đời đời. Chỉ có Chúa mới có thể khiến chúng ta thành tay đánh lưới người. Khi mình theo Chúa thì mình làm công việc của Đức Chúa Trời và tôi theo Ngài vì Ngài đã chết cho tôi.Chúa muốn cuộc đời chúng ta là những con người được lựa chọn, được học và được huấn luyện có kết quả. Có những quyết đinh của riêng bản thân: theo Chúa trọn đời, từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa, chịu khổ, hy sinh, tự nguyện giống Chúa.

 

Lời chứng:

Anne: nhận được lòng thương xót của Chúa cho dân tộc Việt Nam và muốn phát được 1 chứng đạo đơn mỗi ngày.

 

Đan: Chúa cho thấy mình là con người kiêu ngạo, luôn thấy mình tốt. Nhưng không có niềm vui trong sự phục vụ, mặc dù có những kết quả tốt. Khi Lời Chúa bày tỏ và được Đức Thánh Linh tác động, Dần nhận thấy đó là điều gớm ghiếc trước Chúa và đã ăn năn trong đau đớn, sau đó được Chúa phục hồi, ban niềm vui và cảm nhận được sự hiện diện, sự phán dạy của Chúa thường xuyên.

 

Hảo Lam: được Chúa nhắc về tình yêu của Chúa, Chúa kiên nhẫn chờ đợi đang khi Lam say me đọc truyện trên internet, Lam đã được cáo trách và xin Chúa giúp đỡ để không sống như cũ.

 

Mỹ: trong Ê-phê-sô 6:12 “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” Chúa cho mình được kinh nghiệm quyền nằng của sự tôn vinh thờ phượng khiến chúng ta trở nên đắc thắng trong chiến trận thuộc linh.

 

Phục vụ:

Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con những con người hết lòng phục vụ trong kì trại này. Xin Chúa ban phước trên họ.

 

Các bạn thiếu niên được học cách phục vụ Chúa và phục vụ lần nhau trong các công việc.

 

Thông công, vui chơi:

Thiếu niên có thì giờ thông công tương giao qua các bữa ăn.

 

Được đi bơi

 

Tham dự các trò chơi ở trong nhà…

 

Và các trò chơi ở ngoài trời.

 

Cảm tạ Chúa vì công việc Ngài làm trên thiếu niên VNTG. Xin Chúa ban phước cho các bạn, giúp các bạn nhớ được những điều mà Ngài đã hành động trên mỗi một người. Nguyện sẽ có thêm những bông trái mới, kết quả mới trong Chúa là điều mà các bạn đã hứa nguyện với Chúa trong kì trại. Ha-lê-lu-gia!!!

 

Người viết tin
Đoàn Thiên Mỹ