Tin tức và hình ảnh HTTL-VNTG tại Brno tháng 11.2021

2049

Nové Sady 37, 60200 Brno

Tin tức & Hình ảnh HTTL – VNTG tại Brno tháng 11.2021
________________________________________________________________________

Tái xưng nhận đức tin

Thanh Thiếu Niên Morava tại Brno:

Buổi nhóm Thờ phượng Chung của HT Morava, do Thanh Thiếu Niên đặc trách, với chủ đề “Hướng đi”. Trong sự ban ơn và dẫn-dắt của Chúa, mọi người được khích lệ trong sự tôn vinh và chia sẻ Lời Chúa.

Bar mini với bánh và nước để phục vụ Hội Thánh

Ảnh chụp chung Thanh Thiếu Niên Hội thánh Morava

Cầu nguyện cho nhân sự

Ấu thiếu nhi múa tôn vinh Chúa

Brno 28/11/2021
Người viết: Nguyễn Tiến Thành