TỔNG HỢP TIN TỨC VÀ HÌNH ẢNH THÁNG 7/2021

1083

1.Hội Thánh Hưng Yên:

Lời chứng Chúa ban dòng dõi

Chị Hằng cảm tạ Chúa nhận lời cầu nguyện: ban cho dòng dõi (điều mà chị đã cầu nguyện từ lâu).

2.Hội Thánh Thanh Xuân:

Cảm tạ Chúa là Đấng tể trị trên tang lễ của cô Nguyễn Thị Ngư, về nước Chúa ngày 03/07/2021.Chúa là Đấng an ủi, ở cùng gia đình, người thân và mỗi con cái Chúa

“Phước thay cho những người chết là chết trong Chúa” – Khải Huyền 14: 13

Nhiều con cái Chúa và người thân đến tham dự tang lễ.

Lời Chúng Chúa ban cho dòng dõi

Lời chứng được Chúa chữa lành

Thiếu nhi

3.Hội Thánh Thanh Lương:

Lời chứng

4. Hội Thánh Cầu Giấy:

Tuyên xưng đức tin

Chăm sóc

5. Hội Thánh Đông Anh:

Truyền giảng trong bệnh viện

Thăm viếng

Chúa ban dòng dòi

6. Hội Thánh Xuân Khanh:

Cảm tạ Chúa trong tháng 7 Hội Thánh Xuân Khanh có 3 người tuyên xưng đức tin.

Mặc dù, đang trong thời gian giãn cách xã hội, anh chị em phải kết nối tại nhà riêng nhưng Chúa cũng cho có những người giúp đỡ các bà lớn tuổi trong sự kết nối zoom, không một ai bị ngăn trở trong sự nhóm lại.

7. Hội Thánh Đà Nẵng:

Huấn Luyện

Lời Chứng

8. Nhóm Kinh Thánh Kon Tum:

9. Tại Hoóc Môn:

Làm chứng về phép lạ và sự chu cấp của Chúa

Việc lành

Anh em vẫn truyền giáo, làm việc lành và đã có 1 gia đình 5 người quyết định tuyên xưng “Giê-Xu là Chúa của họ!”.

Huấn luyện

Cảm ơn Chúa về khóa học Ngưỡng Cửa Đức Tin”. Khi nhìn vào dịch bệnh thì loài người thấy tai họa. Nhưng khi nhìn vào Chúa, đó là một dịp tiện, một cơ hội để con cái Ngài được nâng cấp Đức Tin. Cảm ơn Chúa vì Chúa biết mọi nhu cầu của con cái Ngài.

Lời Chứng Trong Khóa Huấn Luyện

Cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ và chu cấp của Ngài trên hết con cái Chúa Việt Nam Truyền Giáo. Chúng con đã nghe và thấy những lời chứng Chúa ban cho anh em chúng con dòng dõi để nối tiếp cơ nghiệp Ngài. Nguyện Chúa gìn giữ đức tin của mỗi chúng con cho đến ngày chúng con được trở về nhà Cha yêu dấu, nơi chúng con khao khát và mong đợi. Chúng con chào đón một kỳ Trại Hè 2021 phước hạnh trọn vẹn, Chúa ở cùng chúng con! Ha-le-lu-ja!

Hà Nội, ngày 30/07/2021

Người viết tin: Ban tin tức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo.