Bài Giảng Trại Hè 2021: “GIÓ ĐANG THỔI”

4960

Trại Hè 2021

Chủ đề: “GIÓ ĐANG THỔI”

(Từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/08/2021)

Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, mà là bởi Thần Ta! – Xa-cha-ri 4:6

Ngày 30.07.2021

Video 1: Buổi Khai mạc

Lời CHÚA: Người chăn (NC) VNTG Lê Văn Dinh

 • Giờ Việt Nam: 14h30
 • Giờ Đức: 9h30

 

Video 2: Buổi nhóm tối tại Đức (20h00)

Lời Chúa: Trưởng Lão (TL) Nguyễn Đình Cảnh

 

Ngày 31.07.2021

Video 3: Nhóm sáng tại Việt Nam (9h00)

Lời Chúa: TL. Đoàn Quốc Trung

 

Video 4: Nhóm Chung Âu Châu – Á Châu

Lời Chúa: TL.Lưu Kim Phấn

 • Giờ Việt Nam: 14h30
 • Giờ Đức: 9h30

Video 5:  Buổi nhóm Âu Châu

Lời Chúa: TL.Phạm Nam Lương

 • Giờ Đức: 19h30

 

Ngày 01.08.2021

Video 6: Buổi nhóm sáng tại Việt Nam (9h00)

Lời Chúa: TL. Đoàn Đăng Biên

 

Video 7: Lời Chúa: NC. VNTG Lê Văn Dinh

LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ BẾT-ÊN

 

Ngày 02.08.2021

Video 8: Nhóm Sáng 02.08.2021
Lời Chúa: TL. Chu Minh Sơn

 • Giờ Việt Nam: 09h00

Video 9: Buổi nhóm chiều 02.08.2021
Lời Chúa: TL. Ngô Anh Minh

 • Giờ Việt Nam: 14h30
 • Giờ Đức: 09h30

Video 10: Nhóm tối tại Âu Châu
Lời Chúa: TL. Phí Trịnh Hà

Ngày 03.08.2021

Video 11: Buổi nhóm sáng 03/08/2021
Lời Chúa: TL. Vũ Hoàng Hiển

 • Giờ Việt Nam: 09h00

Video 12: Nhóm Chiều 03/08/2021
Lời Chúa: NC. VNTG

 • Giờ Việt Nam: 14h30
 • Giờ Đức: 09h30