Tổng hợp tin tức & hình ảnh tháng 6/2021

904
  1. Trại Kinh Thánh Hè trực tuyến qua zoom:

2. Hội Thánh Cầu Giấy:

Cám tạ Chúa: Hoàng Thị Nhung và con trai là Nguyễn Hồng Tới ( tiếp nhận Chúa trong năm 2020).Cháu Tới tham gia đủ 3 ngày kỳ Kinh Thánh Hè.

3. Hội Thánh Thanh Xuân:

4. Hội Thánh Thanh Lương:

5. Hội Thánh Đông Anh:

6. Hội Thánh Xuân Khanh:

Cảm tạ Chúa, trong tháng 6 Hội Thánh tại Xuân Khanh nhóm thờ phượng Chúa qua Zoom, có Anh Xuân (tại điểm nhómPhụng Thượng – Phúc Thọ) là người mới đã đến. Anh chị dm tại các điểm nhóm nhỏ có sự khao khát và trung tín nhóm lại; Chúa tể trị và ban cho đường truyền ổn định, rõ ràng.

7. Hội Thánh Hưng Yên:

Cảm tạ Chúa trong tháng 6 đã có 4 người tiếp nhận Chúa: vợ chồng cô chú Chỉ (51 tuổi) – Dũng (55 tuổi), cháu Quỳnh (12 tuổi) và cháu Minh Tâm (9 tuổi).

8. Hội Thánh Vinh:

10. Tây Nguyên:

10. Nha Trang:

11. Nhóm Kinh Thánh Phú Quốc:

Nhóm kinh thánh Phú Quốc nhóm lại thờ phượng Chúa vào Chúa nhật hàng tuần. Hiện tại, có 4- 5 người nhóm lại mỗi Chúa nhật. Gia đình Cường Huyền đã về Hà Nội chăm sóc mẹ. Xin Chúa sai thêm con gặt vào trong cánh đồng tại Phú Quốc.

Cảm tạ Chúa vì sự tể trị và gìn giữ trên con cái Chúa Việt Nam Truyền Giáo. Dầu hoàn cảnh nào, chúng con biết chắc Chúa vẫn ở cùng , Ngài đồng đi và hùa giúp chúng con vượt qua những khó khăn, thử thách trong những ngày sau-rốt này. Chúng con khao khát xin Chúa dùng Việt Nam Truyền Giáo để thay đổi và ảnh hưởng trên dân tộc Việt Nam chúng con. Tôi tin nên tôi công bố: “ Bởi huyết Chúa Giê-xu dân tộc Việt Nam phải được cứu!” “Mọi Vinh Hiển thuộc Chúa Giê-xu”!

Hà Nội, ngày 30/06/2021

Người viết tin: Ban tin tức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo