Thursday, September 23, 2021
spot_img
HomeTin Tức Hàng ThángTổng hợp Tin tức và Hình ảnh tháng 3/2021

Tổng hợp Tin tức và Hình ảnh tháng 3/2021

1.Nhóm Gia đình:

2. Chương trình Truyền Giảng sinh nhật thanh niên:

3. Hội Thánh Xuân Khanh:

4. Hội Thánh Ba Vì:

Chương trình huấn luyện Hướng đi:

5. Hội Thánh Cầu Giấy:

6. Hội Thánh Ba Vì:

7. Nhóm Kinh Thánh Hòa Bình:

8. Hội Thánh Thái Nguyên:

9. Hội Thánh Hải Dương:

10. Tây Nguyên:

11. Nha Trang:

12. Phú Quốc:

13. Chuẩn bị cho “Lễ Phục Sinh”:

Cảm tạ Chúa vì tất cả những công việc lớn lao Chúa đã và đang làm trên Việt Nam Truyền Giáo. Nguyện Chúa tiếp tục đồng đi và hùa giúp chúng con để hoàn thành khải tượng: “Bởi huyết Chúa Giê-xu dân tộc Việt Nam phải được cứu!”.

Hà Nội ngày 1/4/2021

Tổng hợp : Ban tin tức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo

Most Popular