TỔNG HỢP TIN TỨC VÀ HÌNH ẢNH THÁNG 8/2021

1734

1.Truyền Giảng trực tuyến tối ngày 5/8:

2.Hội Thánh Thanh Xuân:

Cảm tạ Chúa đã có những anh chị em  sẵn lòng trong sự kêu gọi bởi Đức tin chinh phục người hư mất, sẵn sàng tham gia trong các phần công việc về đóng gói quà, phát quà, dâng hiến, …

3.Hội Thánh Cầu Giấy:

Chương trình huấn luyện: Tin Lý Căn Bản và Cuộc đời Chúa Cứu Thế.

4.Hội Thánh Thanh Lương:

5.Hội Thánh Xuân Khanh:

Cảm tạ Chúa trong kì Trại Hè năm 2021 vừa qua tại Xuân Khanh có 34 người dự trại, trong đó có 4 thân hữu và 2 người đã tuyên xưng đức tin.Qua buổi truyền giảng qua Zoom ngày 27.8.2021 có bà Huệ đã tuyên xưng đức tin.

Trong tình hình dịch Covid, Chúa cũng cảm động anh chị em có tấm lòng dâng hiến cho công việc lành, đã có 29 phần quà được phát tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại phường Xuân Khanh.Các phần quà đến kịp lúc với những người khó khăn!

6.Hội Thánh Đông Anh:

7.Hội Thánh Hòa Lạc:

Công việc lành: tặng quà nhu yếu phẩm cần thiết và tài chính cho các gia đình gặp khó khăn
Chương trình Huấn Luyện nhân sự tối thứ 5 hằng tuần. Học ISOM và Tôn Vinh Thờ Phượng.
Cảm tạ CHÚA, các con trẻ tại Nhóm Kinh Thánh Hoà Bình cùng nhóm với con trẻ HT tại Hoà Lạc qua zoom

8.Nhóm Kinh Thánh Hòa Bình:

9.Hội Thánh Hưng Yên:

Cảm tạ Chúa kể từ ngày 08/08 đến hôm nay (28/08), các anh chị em trong Hội Thánh Hưng Yên đã dâng hiến được 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng) vào quỹ việc lành.

Các điểm nhóm của Hội Thánh Hưng Yên nhóm lại trong kỳ Trại Hè.

10.Nhóm Kinh Thánh Yên Bái:

Nhóm Kinh Thánh Tháng 8/2021 có 17 người nhóm trung tín ,trong đó có 3 người mới ,có hai người mới đang học Tin Lý Căn Bản ,có một người bỏ nhóm lâu ngày quay lại ,nhóm trung tín từ sau trại hè. Cám ơn CHÚA đã chữa lành bệnh hen cho nguyễn đức quân , CHÚA giải phóng cháu dũng con trai của quân khỏi chơi game.

11.Tây Nguyên:

 Buổi nhóm chung khu vục miền Trung – Tây Nguyên ngày 29/8/2021 Trưởng Lão Chu Minh Sơn chia sẻ về sự cầu nguyện.

12.Hội Thánh Quảng Ngãi:

Về việc lành có giúp cho con cái Chúa các gia đình đang khó khăn, mất việc làm tổng 2 lần giúp tất cả là 5 triệu đồng.

Trại hè CHÚA cho Hội Thánh có 34 người tham dự. Sau Trại Hè, anh chị em ra đi truyền giáo mạnh mẽ và phát chứng đạo đơn

13. Hội Thánh Hoóc Môn:

Anh chị em cũng không quên việc đặt tay cầu nguyện cho người đau yếu, bệnh tật.

14.Nhóm Kinh Thánh Nha Trang:

Việc lành: sau kì trại hè, Nhóm Kinh Thánh Nha Trang chuẩn bị những phần quà cứu trợ tặng cho những người lân cận thực sự khó khăn. Có người hàng xóm đã tới giúp đỡ và chỉ dẫn tới những gia đình khó khăn. Qua công việc lành, Nhóm Kinh Thánh cũng gieo các văn phẩm. Xin Chúa cho những người đã nhận quà đọc các văn phẩm và nhận sự cứu rỗi. Anh em ghi danh con cái Chúa vào đội tình nguyện của thành phố.

15.Nhóm Kinh Thánh Phú Quốc:

Cảm tạ Chúa tháng 8 nhóm Kinh Thánh Phú Quốc có thêm 3 người tuyên xưng đức tin nơi Chúa.

Dạy văn hóa, và tín lý căn bản cho người mới.

Cảm tạ CHÚA, Gió Thánh Linh đang thổi trên Việt Nam Truyền Giáo. Nguyện sự sáng Chúa được bày tỏ trên Hội Thánh của Ngài qua các công việc lành, bởi đó mà người Việt Nam nhận biết Đức Chúa Trời quay trở lại ăn năn để được cứu! Amen!

“Bởi huyết Chúa Giê-xu, dân tộc Việt Nam được cứu!”

Hà Nội, ngày 06/09/2021

 Ban Tin Tức: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo.

Trưởng Lão  Mai Phúc Viêt