Trại Thông công Phụ nữ ngày 8/3/2011

438

Sự vui mừng, hạnh phúc trong chúa của gần 200 chị em, còn có cả những ông chồng, các con trẻ cùng đến dự phần với chị em trong ngày đặc biệt này.Kỷ niệm này còn lưu lại mãi trong các chị em trong Chúa yêu dấu


 

Sự vui mừng, hạnh phúc trong chúa của gần 200 chị em, còn có cả những ông chồng, các con trẻ cùng đến dự phần với chị em trong ngày đặc biệt này.

Đón tiếp các chị em các nơi về đầm ấm trong gia đình,  như lâu lắm mới được gặp, nhưng thật vẫn gặp nhau luôn luôn đấy.

Phước hạnh trong sự hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời Cha toàn năng yêu thương đời đời.

Vùng lên trong ý chí con người mà không có Đức Chúa Trời chẳng có thể giải quyết được gì cả, Nhưng mạnh mẽ trong Chúa, chính Ngài giải quyết cho các chị em mọi vấn đề.

*Hãy đến với Ngaì và dâng sự vinh hiển cho một mình Đức Chúa trới chúng ta Roma11:36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men

Nhận biết ý muốn của Chúa chị em sẵn lòng vâng lời để được ăn sản vật tốt nhất của đất

*Niềm vui của các chị em trọn vẹn trong sự thông công này là những linh hồn được cứu thêm vàoHội Thánh Chúa

*Thịt, cá, đồ ăn, uống thật là ngon trong sự ban phước của Chúa

*Lời làm chừng về những ơn phước trong cuộc đời của các chị em trong giờ thông công, không gì có thể sánh được với điều Chúa đã ban cho và tiếp tục còn mãi đến muôn đời.

Kỷ niệm này còn lưu lại mãi trong các chị em trong Chúa yêu dấu.
Vinh hiển thuộc một mình Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta!!!

Chăn bầy: Đặng Thị Vân