Trại cuối tuần khu vực (Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương)

1386


Chủ đề: “Đấng (…) đi giữa bảy chân đèn bằng vàng.” (Khải huyền 2:1)

(Trực tuyến từ ngày 11/9 đến ngày 12/9/2021)

Cảm tạ CHÚA, đây là kỳ trại cuối tuần đầu tiên của khu vực Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương. Kỳ trại được tổ chức trực tuyến, các con con cái CHÚA kết nối qua Zoom. Có 92 người tham dự, trong đó có hai thân hữu, một người mới lần đầu tiên tìm đến điểm nhóm của Hội thánh tại Vân Đồn và đã tuyên xưng đức tin ngay trong hôm đó.

Ảnh chụp chung các điểm kết nối:

Chương trình chiều Thứ Bảy, ngày 11-9-2021

(15h00) Anh chị em ở Hải Phòng, Thái Bình, Vân Đồn, Móng Cái, Hải Dương vào kết nối qua Zoom. Các con cái CHÚA ca hát tôn vinh CHÚA . Hallelujah! CHÚA là ĐẤNG xứng đáng được ca ngợi.

Lời Chúa qua TL Đoàn Quốc Trung

1. Cảm tạ CHÚA, chúng ta ở trong thế gian này nhưng không nằm dưới quyền cai trị của ma quỷ vì CHÚA vẫn cầm quyền cai trị, NGÀI đi giữa Hội Thánh của CHÚA (các chân đèn).

2. “Vì con đã vâng giữ lời TA dạy về lòng kiên nhẫn nên TA cũng sẽ giữ con khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên khắp thế gian, để thử nghiệm những người sống trên đất.” – Khải Huyền 3:10

3. Chúa khiến chúng ta trở nên vương quốc – các vua… – Khải Huyền 1:6

4. “Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh: ‘Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong Pa-ra-đi của ĐỨC CHÚA TRỜI.’” – Khải Huyền 2:7

Chương trình thế hệ trẻ tối Thứ Bảy, 11-9-2021

(20h00) Chương trình Thế hệ trẻ (trực tuyến). Các bạn thanh niên cùng tham gia trò chơi đoán câu gốc Kinh Thánh và suy ngẫm lời CHÚA về hình ảnh người nam, người nữ trong CHÚA. Nguyện thế hệ trẻ VNTG trở nên những người nam, người nữ kính sợ CHÚA và đẹp lòng NGÀI.

“Nguyện các con trai chúng con đang tuổi thanh xuân, Giống như cây đâm chồi mạnh mẽ, Nguyện các con gái chúng con như những cây cột, Chạm trổ theo kiểu đền thờ.”Thi Thiên 144:12

Chương trình sáng Chủ nhật, ngày 12-9-2021

(9h00) Các con cái CHÚA nhóm lại thờ phượng CHÚA ngày CHÚA nhật.

Lời Chúa qua TL Đoàn Quốc Trung

1. Những khó khăn và thử thách cho Hội thánh.

2. Tình yêu ban đầu và hiện tại với CHÚA. Còn nguyên hay nguội đi?

3. Trung tín cho đến tận cùng, CHÚA sẽ ban cho MÃO TRIỀU THIÊN SỰ SỐNG.

Cầu nguyện cho người mới và người đau bệnh

Hội thánh hiệp ý cầu nguyện cho chị Lệ (Vân Đồn) đang ở trong khó khăn, nghịch cảnh trong hôn nhân, gia đình và mới tuyên xưng đức tin sáng nay. Cảm tạ CHÚA vì một linh hồn quý hơn cả thế gian!

Một số hình ảnh nhóm và tương giao ở các nơi

* Tại Vân Đồn, Quảng Ninh:

* Tại Móng Cái, Quảng Ninh:

* Tại điểm nhóm Hội thánh Hải Phòng:

* Tại điểm Văn Cao, Hải Phòng:

Cầu nguyện chúc phước sinh nhật cháu Thiên Quang tối 11/9/2021 tại điểm Văn Cao.

* Tại điểm Cát Bi, Hải Phòng:

Cảm tạ CHÚA ban phước cho sự nhóm lại ở từng nơi. Nguyện Lời CHÚA tiếp tục hành động trên tấm lòng mỗi một người về tình yêu, sự nóng cháy với CHÚA; lời CHÚA cũng làm mạnh mẽ các bạn trẻ trở nên những người nam, người nữ kính sợ CHÚA, sống đẹp lòng NGÀI.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 9 năm 2021

Người viết tin: Nguyễn Huyền Phương & Đoàn Sara