Tường thuật Trại Phục Sinh trực tuyến châu Âu 2021

277

Cảm ơn Chúa giữa lúc cơn đại dịch đang hoành hành khắp nơi, phần lớn các nước Châu Âu đóng cửa, hạn chế tiếp xúc ngay cả giữa những người thân trong gia đình thì Trại Phục sinh Trực tuyến Âu châu 2021 của HTTLVNTG. tại Âu châu vẫn được tổ chức với tràn đầy sự vui mừng từ Chúa Phục sinh

Niềm vui được nhân lên khi có hàng nghìn các anh chị em tại Việt nam nhóm chung lại cùng chúng ta Thờ phượng Chúa vào sáng Chúa nhật 04.04.2021 (theo giờ Châu âu) , hàng chục thân hữu đã bước lên xưng nhận đức tin nơi Chúa Giê xu Christ là Chúa và cứu Chúa của mình!

Sự Tôn vinh Thờ phượng

Ngoài sự chuẩn bị của Ban tôn vinh và kỹ thuật của các Hội thánh địa phương, chúng ta cám ơn Chúa rất nhiều về sự phục vụ tại trung tâm TRAH của Ban nhạc Glory Night!

Sự Cầu Nguyện

Không chỉ Thờ phượng với tấm lòng vui mừng, biết ơn, khao khát nghe lời Chúa mà dân sự cũng hết lòng tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện mỗi buổi sáng sớm và sau bữa ăn trưa.

Lời Chúa

Chúa ban phước trên dân sự bởi Lời được xức dầu qua các Trưởng lão và Người Chăn VNTG. Lê Văn Dinh :
·         Qua sự chết, chôn và Phục sinh, Chúa Giê xu Christ đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, sự đoán phạt của tội lỗi và ban cho chúng ta một đời sống mới – Sự sống Phục sinh của Chúa Giê xu Christ !Chúa Giê xu phán:
Vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống! ( Giăng 14:19c)
·         Cám ơn Chúa vì sự sống Phục sinh của Ngài tuôn đổ trong chúng ta qua Đức Thánh Linh khiến chúng ta sống đời sống đắc thắng và đẹp lòng Chúa!

Cám ơn Chúa vì quyền năng của Đức Thánh linh tuôn đổ trên chúng ta qua phép Báp tem Thánh linh để chúng ta sống làm chứng về Ngài cho người thân và dân tộc chúng ta!

Sự tương giao: Nói cho nhau nghe

Cám ơn Chúa vì HTVNTG là một gia đình, qua mỗi kỳ trại chúng ta được cùng nhau nhóm lại, kể cho nhau nghe những ơn phước Chúa ban những sự an ủi, giải cứu lớn từ tình yêu và quyền năng của Ngài trong những lúc chúng ta yếu đuối trượt ngã, những lúc chia tay người thân, những lúc bệnh tật ốm đau… Và chúng ta lại cùng nhau lớn tiềng cảm tạ Chúa vì Ân điển diệu kỳ của Ngài và càng tin kính Ngài hơn.

Mặc dầu không được gặp nhau trực tiếp nhưng chúng ta cũng có cơ hội biết được tình hình cuộc sống thực tế của các anh chị em mình tại các Hội thánh, nhóm Kinh thánh địa phương ở khắp Châu âu, để chúng ta luôn tơ tưởng đến nhau và cầu thay cho nhau!

Cám ơn Chúa về HTTT. 1000 sắp hoàn thành, cám ơn Chúa về sự chu cấp của Chúa qua sự dâng hiến của tất cả chúng ta! Cám ơn Chúa về sự làm việc cật lực của các anh chị em chúng ta trong thời gian qua tại trung tâm. Cầu xin Chúa chu cấp tài chính dư dật cho việc xây dựng và hoàn thành HTTT. 1000!

 Thế hệ trẻ

Thật là vui mừng cảm ơn Chúa vì thấy thế hệ trẻ con cháu chúng ta tin kính Chúa, các cháu thiếu niên khao khát Thờ phượng Chúa và tương giao thân thiết với nhau.

Cám ơn Chúa vì 50 giáo viên đã chuẩn bị nhiều tuần để cho 139 các cháu Ấu – Thiếu nhi được cùng tham dự và nhận sự ban phước của Chúa trong kỳ trại này.

Phản hồi và kỳ vọng sau kỳ trại

Khi viết lại những dòng tường thuật này chúng tôi nhận được tin tức phản hồi từ anh chị em ở khắp các nơi về ơn phước mà Chúa đã ban cho chúng ta trong kỳ trại này. Đức Thánh linh tuôn đổ trên tất cả các buổi nhóm, Ngài mở lòng, mở trí, mở mắt cho nhiều người thấy Chúa Phục sinh đang sống trong và giữa chúng ta! Nhiều người được chữa lành tấm lòng, thân thể, nhận được sức mới, nhiều người thức tỉnh, nhiều người ăn năn xin Chúa tha thứ và ban ơn để thay đổi lối sống!

Cầu xin Chúa cho hết thảy chúng ta đều được kết quả xứng đáng với sự ăn năn, kết quả xứng đáng với Ân điển, sự kêu gọi và chọn lựa của Ngài, hầu cho thỏa lòng mong ước của Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta : Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.( Giăng15:8)

Cầu xin Chúa cho HTTT.1000 sớm hoàn thành, dịch Covid 19 sớm chấm dứt để chúng ta cùng nhau “tung cánh chim bay về tổ ấm TRAH ” trong kỳ trại hè này. Đã lâu lắm rồi chúng ta không được gặp nhau “ tay bắt, mặt mừng ”….và khi đó lòng chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui vì thỏa nỗi nhớ NHÀ, nhớ nhau!

Âu châu ngày 07/04/2021

Người viết

TL. Phí Trịnh Hà – TL. Huỳnh Tâm Linh