Tường thuật Huấn luyện Nhân Sự 2020 tại TRAH

1682

“Đã đến thời điểm mà những người hầu việc Chúa cần được nâng cấp để công việc đạt kết quả!”


Click vào đây hoặc hình ảnh để đọc nội dung tin!