Saturday, July 31, 2021
spot_img
HomeMục VụTruyền GiáoTường thuật Khóa Hội thảo 100-100 tại Hà Nội

Tường thuật Khóa Hội thảo 100-100 tại Hà Nội

Sau khóa hội thảo, chúng tôi hiểu Chúa dùng mỗi người với những ân tứ khác nhau và những lĩnh vực phục vụ khác nhau vươn tới “100-100”.


Cảm tạ Chúa ban cho con cái Chúa trong HTTL VNTG tại Việt Nam nhận biết rõ đường lối của Ngài qua Người Chăn VNTG Lê văn Dinh và các Trưởng lão tại Việt Nam về Chương trình 100-100 (100 Hội Thánh và 100 Người Chăn)

Tôn vinh Chúa trong sự vui mừng

Tối 23 và 24 tháng 02/2018, Hội Thánh đã có buổi Hội thảo rất phước hạnh. Có 135 con cái Chúa ở Hà Nội và các vùng phụ cận tham gia khóa hội thảo. Chúng tôi được nghe đường lối và công việc

Chia nhóm thảo luận

Sau khi nghe Lời Chúa, chúng tôi chia nhóm thảo luận: “Mỗi người cần làm gì để đạt được mục tiêu chung?”

Mỗi người viết ra những thông tin cá nhân, những công việc đang phục vụ Chúa trong Hội Thánh, những địa danh được cưu mang sẽ có nhóm Kinh Thánh:

Nhiều Hội Thánh sẽ được mọc lên và những ao ước được Chúa sử dụng, phục vụ Chúa trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

– Người Chăn

– Đoàn truyền giáo

– Chăm sóc người mới

– Chăm sóc và gây dựng thế hệ trẻ

– Ban cầu nguyện

– Hướng dẫn tôn vinh/tham gia ban nhạc/kỹ thuật

– Công việc bàn tiệc/Phục vụ người già, người bệnh,…

TL Sơn cầu nguyện chúc phước cho những người tham dự

Cám ơn Chúa về những điều ích lợi Chúa ban cho qua 2 buổi hội thảo. Lúc đầu rất ít người đăng ký tham gia hội thảo vì nghĩ “chỉ những người chăn, hoặc được kêu gọi trở nên người chăn, người đi cắm cọc mới cần tham gia”, nhưng sau khóa hội thảo, chúng tôi hiểu Chúa dùng mỗi người với những ân tứ khác nhau và những lĩnh vực phục vụ khác nhau vươn tới “100-100”. Mục tiêu “100-100” này chỉ là khởi điểm – Mọi người khao khát được kết quả. Mọi vinh hiển thuộc về Chúa Giê-xu.

Người viết tin

Lê Thu Thủy

Most Popular