Thursday, September 23, 2021
spot_img
HomeBan NgànhTôn VinhTường thuật khóa Huấn Luyện Tôn Vinh TRAH 2015

Tường thuật khóa Huấn Luyện Tôn Vinh TRAH 2015

“Tôn Vinh không chỉ là hát và nói mà còn là nếp sống, bổn phận và trách nhiệm.”


[vntg_document url=”images/ban_nganh/ban_ton_vinh/2015/seminar_tonvinh_trah2015.pdf” width=”860″ height=”960″]

Most Popular