Tường thuật Nhóm chung Ấu Thiếu nhi trực tuyến 23.05.2021

1269

Qua Zoom, 15h30 ngày 23/05/2021

Cảm tạ Chúa vì sự ban phước của Chúa trên thế hệ Ấu Thiếu Nhi–các cháu là nguồn phước của Hội Thánh Việt Nam Truyền Giáo, nguồn phước cho dân tộc Việt Nam và cho cả nhân loại này.  Buổi nhóm chung Ấu Thiếu nhi chiều Chúa Nhật ngày 23/05/2021 đã có 207 cháu tham dự, trong đó có 6 cháu mới, 2 cháu mở lòng tuyên xưng đức tin, nhiều cháu lâu ngày không nhóm lại đã trở lại thờ phượng Chúa.

Mặc dù không được gặp nhau mặt đối mặt nhưng tất cả đều đầy dẫy vui mừng khi được kết nối online cả ba miền Bắc, Trung, Nam cùng thờ phượng Chúa. Có em trở về khoe với bố mẹ “Hôm nay nhóm vui lắm ạ!”. Buổi nhóm này, không chỉ có các giáo viên – phụ giáo coi sóc, ổn định các cháu trong giờ thờ phượng Chúa, nhưng còn có một số Người Chăn tham dự và  phụ huynh kết nối thờ phượng Chúa!

Lời Chúa hứa được ứng nghiệm: “…Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi xác thịt”. (Giô-ên 2:28a). Các con trẻ cũng cần có kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân trong quyền năng Đức Thánh Linh để làm chứng nhân cho Chúa Giê-Xu!

Đây cũng là phần các cháu rất yêu thích trong mỗi buổi nhóm thờ phượng Chúa.

 Các cháu luôn cố gắng giơ tay thật nhanh, để được gọi trả lời các câu hỏi ôn lại bài học.

Cuối giờ, các cháu có một số hoạt động ôn bài khác qua sự sáng tạo làm thủ công chiếc chong chóng – nói về gió – là một trong những biểu tượng của Đức Thánh Linh.

Một số hình ảnh sinh hoạt làm thủ công:

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.(Châm Ngôn 22:6)

Đây là mạng lệnh Chúa truyền cho mỗi chúng ta vì thế hệ nối tiếp của Việt Nam Truyền Giáo. Nguyện xin ân điển, sự thương xót, sự khôn ngoan, sự dẫn dắt từ nơi Chúa ở trên mỗi chúng ta để dạy dỗ thế hệ này trở nên những chứng nhân kết quả cho Chúa Giê-xu và trở nên nguồn phước cho mọi dân tộc!

                                     Hà Nội, ngày 23/05/2021

Người viết tin: Nguyễn Diệu