Tường thuật Trại Phục Sinh 2018 tại Heidesee, Đức

469

Từ ngày 30.3 đến 02.4.2018, tại Heidesee, Đức.


 

Có 575 người ghi danh tham dự Trại, nhưng thực tế số người tham dự đông hơn. Đây là Trại Phục Sinh đông nhất từ trước đến nay. Cảm tạ CHÚA! CHÚA đang làm việc trên VNTG!

 

Nhng khuôn mt và ncười rng r… nói thay tm lòng ca con vtrong nhà CHA! Háo hc trông đợi CHÚA phán dy!

 

* Ngày chuẩn bị: Cầu nguyện nhân sự (Lập bàn thờ)

V, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thng hơn; nhưng khi người xi tay xung, dân A-ma-léc li thng hơn (Xuất Ai Cập Ký 17:11).

Gy trong tay ca Môi-se là uy quyn, và uy quyn này đến tLi CHÚA. Nếu ý chca CHÚA được tôn cao, HThánh chiến thng. Nhưng khi hgy xung, xác tht tri lên, Hi Thánh sthua cuc.

Nhiu người tưởng đang đi trong ý mun CHÚA, nhưng thc ra đi trong ý riêng ca mình, theo kiu “cm đèn
ch
y trước ô-tô”. Tht bi mà không hiu vì sao tht bi…

CHÚA dy chúng ta: bí quyết ca schiến thng là “quì gi” nhiu hơn na, nhn biết ý mun ca NGÀI, chiếđấu loi bý riêng. Ý mun ca CHÚA cho chúng ta là Truyn ging cho dân tc Vit Nam du yêu!

 

* Ngày đầu tiên

TL Vũ Hoàng Hin đã chia scâu chuyn ca Đa-vit và Na-banh (I Sa-mu-ên 25:1-39). Na-banh là kẻ điên di (ging như tên ca mình), không nhn biết Đa-vít đã chăm lo và che ch, khiến cho by chiên ca mình thnh vượng…đã chi bmà nói: Đa-vít là ai?… Na-banh đã bị ĐỨC CHÚA TRỜI đánh chết (stn ti ca ông đã không còn giá trị trong chương trình ca CHÚA).

 

* Thanh thiếu niên

Thanh, thiếu niên chia nhóm tho lun bi ging


Thanh, thiếu niên trong VNTG cn nhn biết mình ln lên trong schăm sóc ca ai…để khi mình đã “đủ lông, đủ cánh” như Na-banh, không mc phi sai lm ca ông, tchi nhng người nuôi dưỡng mình, mà phi có tm lòng biết ơn và đầy khôn ngoan như bà A-bi-ga-in, vợ ca Na-banh, đã nói vi Đa-vít: ny là lvt mà con đòi chúa đem đến dâng cho chúa… Bn có lvt (tài khéo) gì, hãy dâng lên và phc vtrong VNTG, nơi bđược ln lên và trưởng thành!

Nếu bn nói yêu CHÚA, bn phi yêu Hi thánh VNTG, là gia đình tht ca mình. Chtrong gia đình bn mi có thể sng chân tht, hết mình, vươn lên an toàn và ý nghĩa. CHÚA đặt bn nơi đây vì Chương trình ln ca NGÀI cho Vit Nam!

 

Hình ảnh sinh hoạt thanh-thiếu niên, thiếu nhi

 

* Phục Sinh: Đấng chiến thắng

Cùng nhau ca ngi ĐẤNG chiến thng: …NGÀI đã Phc Sinh…NGÀI đã sng

CHÚA Phc Sinh, sng li tcõi chết…bày tschiến thng. Thông qua đức tin, NGÀI ban schiến thng này cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 15:57). Bn không phi là người tht bi, nhưng là người chiến thng. Đời sng ca bn là đời sng thành công!


Ai hi
u biết ltht này là người được tdo (gii phóng).
T
do hu vic CHÚA và tdo yêu thương anh em mình!
Ai không nh
n biết ltht, người đó vn còn btrói buc…
Hãy nh
n biết mình đang sng trong chiu kích mi (triu đại mi), để sng mt cuc đời đầy ý nghĩa!

 

* Tôi là ai?

Thiếu, u nhi giơ cao tay xác nhn:…tôi là con ca ĐỨC CHÚA TRỜI!

Bn cn nhn biết “bn sc” ca mình:
– Tôi t
ừ đâu? Tôi do CHÚA to dng (chkhông phi từ con kh). Tôi là người Vit Nam (mc du tôi đang sng ở Âu châu). Tôi là con trong gia đình (do cha mtôi nuôi dưỡng), chkhông phi con ngoài xã hi (do nhà trường và tin ca nhà nước). Tôi là thành viên ca Hi Thánh VNTG.
-Tôi làm gì? Tôi c
n nhn biết Chương trình ca CHÚA và đáp ng (làm theo). Đó là Truyn ging (trước tiên) cho dân tc Vit nam.
-Tôi
đi về đâu? Quê hương tht ca tôi trên Thiên Đàng.
– Tôi c
n tích lũy ca ci cho cõi đời đời: phc vCHÚA ngày hôm nay.

 

* Chết để sống (cuộc đời sứ đồ Phi-e-rơ)

Hình trên: Quo Vadis (NGÀI đi đâu?)
– CHÚA nói vi Phi-e-rơ: Qutht, qutht, TA nói cùng ngươi, khi ngươi còn tr, ngươi tmình tht lưng ly, mun đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sgiơ bàn tay ra, người khác tht lưng cho và dn ngươi đi đến nơi mình không mun (Giăng 21:18).
– Lúc còn tr
, bn đi theo ý mình (mun đi đâu thì đi). Khi đã trưởng thành, bn đi theo sự dn dt ca ĐỨC THÁNH LINH (đến nơi mình không mun – vào schết). Du hiu ca strưởng thành là đầu hàng. Đầu hàng để chiến thng. Chết để sng!

 

CHÚA ơi, xin đánh vchúng con, để chúng con sng trong NGÀI và cho NGÀI!

* Giờ “Thông suốt”

Giờ “Thông suốt” là thì giờ “hỏi & trả lời” những điều chưa rõ, được thông suốt: Về đức tin, Kinh Thánh, về công việc: Hội Trường Thế Hệ 1000, Làng VNTG, Đất Gô-sen,…

 

Giờ thông suốt cũng là thì giờ tương giao 2 chiều, với trà, cà phê, bánh ngọt,…

 

* Cầu nguyện trong Trại Phục Sinh

  Hình ảnh trong phòng cầu nguyện

 

Cầu nguyện tuyên xưng đức tin nơi CHÚA

 

Cầu nguyện cho TLDB Vũ Trọng Hùng

 

Mọi cánh tay đưa lên, dốc đổ cầu nguyện

 

Cầu nguyện cho ông bà Người Chăn Lê Văn Dinh

 

Cầu nguyện cho người bệnh

 

Mỗi người đặt tay lên chỗ đau, cầu nguyện!

Cám ơn CHÚA có nhiều người đưa tay bày tỏ đã nhận được sự chữa lành từ nơi CHÚA! Ha-lê-lu-gia!

 

* Chia tay: Dự “Tiệc Thánh”

“Lời hẹn” của CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU!

“Lời hẹn” của CHÚA GIÊ-XU CHRIST với chúng ta: TA phán cùng các ngươi, trày vsau, TA không ung trái nho ny na, cho đến ngày mà TA sung trái nho mi cùng các ngươi trong Nước ca CHA TA. (Ma-thi-ơ 26:29).

Nguyện chúng ta sẽ không bao giờ quên “lời hẹn” vô cùng quan trọng của CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU! Vì “lời hẹn” đó mà sống cuộc đời hôm nay!

Li CHÚA đụng chm, quyn năng Phc Sinh vn hành…để mi chúng tôi ra vvi quyết tâm sng đắc thng cho CHÚA.

Plzen, ngày 7.4.2018
TL L
ưu Kim Phn