[Video] Another Hallelujah – Ban nhạc VNTG (GloryNight)

830

Ban nhạc VNTG (GloryNight band) tại Gala Sivita 2015 (Đêm Gala của Hội sinh viên Việt Nam tại Đức), ngày 15.08.2015


[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”]

[vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/ban-ton-vinh/auchau/2015/Another_Hallelujah_Sivita_2015.mp4″ poster=”images/ban_nganh/ban_ton_vinh/auchau/video_thumbs/another_hallelujah_sivita2015.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″] Another Hallelujah – GloryNight band

Tại Gala Sivita 2015 (Hội sinh viên Việt Nam tại Đức), 15.08.2015

[/vntg_column][/vntg_row]

[/vntg_tab]

[/vntg_tabs]