[Video] Bài giảng Trại Phục Sinh 2017 tại Đức – Phần 3

503

Kỳ Trại Phục Sinh đông nhất từ trước tới giờ!


 

Phần 3

 

Tối 16.04.2017 – TL Minh

 

 

Sáng 17.04.2017 – NC VNTG Lê Văn Dinh