Wednesday, October 27, 2021
spot_img
HomeLời Chứng Lời chứng người điếc được chữa lành

[Video] Lời chứng người điếc được chữa lành

Video từ CFAN, người điếc được chữa lành.


 

VIDEO LỜI CHỨNG: NGƯỜI ĐIẾC ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Tại Ghana, Châu Phi.

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”]

[vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/loi-chung/cfan-bi-diec-duoc-lanh.mp4″ poster=”images/loi_chung/video_thumbs/cfan-bi-diec-duoc-lanh.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″] Video lời chứng: Người điếc được chữa lành

[/vntg_column][/vntg_row]

[/vntg_tab]

[/vntg_tabs]

Most Popular