[Video] Tôn Vinh – Thờ Phượng CHÚA: Đấng mở đường – Trại Hè Việt Nam 2020

200
Video Đấng Mở Đường
Video Đấng Mở Đường

Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến – Tỉnh Thức – Sẵn Sàng


 

Thân Gửi Tới Anh Chị Em video Tôn Vinh Thờ Phượng CHÚA bài hát “Đấng mở đường” – Trại Hè 2020 tại Việt Nam.

Lời dịch: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo